college van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand.

Het bestuur bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen en werken met managementcontracten.


Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201