Inhoud & samenwerking basis van Brede School Veldhoven

De Brede School is een verbreding van het onderwijs met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept.

Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners.

In 2008 is gestart met de ontwikkeling van Brede School Veldhoven. Eerst met een regiegroep bestaande uit de schoolbesturen, de gemeente en een vertegenwoordiger voor alle zorg en welzijn, later ook met werkgroepen die zich bezighielden met inhoud, dagarrangementen, partners, verbreding, multifunctionele accommodaties (MFA’s), beheer & exploitatie, communicatie en speciaal onderwijs. In de april-editie van Veldnieuws in 2008 werden lezers van Veldnieuws hierover geïnformeerd.

Inmiddels zijn we al weer 8 jaar verder en is er veel gebeurd. Zo zijn er drie nieuwe multifunctionele accommodaties in Veldhoven; de MFA’s Noord, Zuid en Midden. Op verschillende schoollocaties zijn onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang onder één dak gehuisvest en ook andere partners die belangrijk zijn als het gaat om opgroeien en opvoeden hebben hun plek gevonden op verschillende locaties.
Samenwerking is daarmee nog niet vanzelfsprekend. Iedere dag werken de partners binnen het netwerk Brede School Veldhoven aan het versterken en verbreden van de basis voor gezinnen en kinderen door gebruik te maken van bestaand aanbod met als doel elkaar daarin te versterken.
Sinds 2012 zijn de drie combinatiefunctionarissen werkzaam voor Brede School Veldhoven. Zij ontwikkelen samen met het onderwijs diverse activiteiten voor kinderen zowel tijdens als na schooltijd. Activiteiten die leuk zijn, prikkelen en enthousiasmeren.

De samenwerking met professionele partners, verenigingen en organisaties voor kunst & cultuur krijgt inmiddels steeds meer vorm. Maar ook de samenwerking met vrijwilligers en de wijk. Een mooi voorbeeld is het recente project ‘kleur in de wijk’, waarbij kinderen en wijkbewoners samen gezorgd hebben voor een kleurrijke wandelroute door Zonderwijk met mozaïektegels, waarover onder andere ook op de Veldvestsite is gepubliceerd.

De aangeboden activiteiten en diensten zijn terug te vinden op www.bredeschoolveldhoven.nl.