Jaarverslag 2015

Bijgaand treft u het jaarverslag aan van 2015 van stichting Veldvest.

Gedurende het laatste jaar van de planperiode 2011-2015 keken we terug op wat we bereikt hebben. We zijn trots op onze leerresultaten, die steevast een positief beeld laten zien. We zijn tevreden over de professionele rolneming op schoolniveau en de financiële discipline, die een stevig fundament vormen voor de doelen die we nastreven.

De opleidingen van leermonitoren en regisseurs zijn afgerond. Daarmee krijgen de leerkrachten ondersteuning bij het werken aan de opbrengsten en de leerplanmatige integratie van de pedagogische doelen.

Ook in de communicatie met ouders zetten we stappen voorwaarts. Het verrijkt onze kijk op kinderen en we krijgen scherper in beeld welke onderwijsbehoeften zij hebben. In het kader van Passend Onderwijs bieden we steeds meer maatwerk.

In het jaarverslag neem ik u graag in deze ontwikkelingen mee. Ik wens u veel leesplezier toe.

 

Met vriendelijke groet,

Drs. J.A. de Mönnink Voorzitter college van bestuur

Veldvest Jaarverslag 2015

« vorige volgende »