MFA: van ontwerp naar praktijk

In 2008 werden omwonenden, ouders en leerkrachten voor het eerst uitgenodigd om te participeren in het traject MFA Veldhoven Midden.

Samen een voorstelling maken van een nieuw gebouw was makkelijker gezegd dan gedaan.
Is nu, 8 jaar later, gerealiseerd wat men toen bedacht had? Is de verbinding tussen school, gezinsleven en vrije tijd versterkt? Is het onderwijs gekoppeld aan zorg en opvang en biedt het een gevarieerd aanbod van cultuur, muziek, sport en recreatie? En voldoet het gebouw en de buiteninrichting aan de verwachtingen van toen?

Een volmondig ‘JA’. Een prachtig gebouw in de groene long van Veldhoven omgeven door natuurlijke speelgelegenheden voor de kinderen. Twee basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, samenwerkend met thuiszorg, GGD en enkele andere zorginstanties en uiteraard buitenschoolse opvang, zowel regulier als gespecialiseerd. Een aanbod van cultuur, muziek en sport in school- en naschoolse activiteiten. De verbindingen zijn snel gelegd, problemen komen goed in beeld en daardoor kunnen acties beter uitgezet worden.
Kortom: in potentie een gebouw waar kinderen zich veilig en met plezier kunnen ontwikkelen. Maar…..wie ooit zelf een huis gebouwd heeft, weet dat de praktijk soms heel anders uitpakt dan hoe het op tekening bedacht was. Dus ga je met elkaar op zoek naar oplossingen, zoals de uitbreiding van de speelgelegenheid voor de kleuters, het opnieuw organiseren van het gebouwbeheer, aanpassingen bij de natuurlijke speelgelegenheden. Dat zal nog wel de nodige tijd vragen. Maar de basis ligt er en de eerste aanzet om de verbinding tussen school, gezinsleven en vrije tijd verder te kunnen versterken. En dat was uiteindelijk de bedoeling.

 

Cor de Bresser, teamlid MFA Veldhoven Midden