Speciale editie

De laatste editie van Veldnieuws van dit schooljaar is tevens een speciale editie: het is namelijk de laatste Veldnieuws die in deze vorm zal verschijnen. In een aantal artikelen kijken we terug op relevante ontwikkelingen in de Stichting.

Als interne nieuwsbrief bood Veldnieuws vooral een platform voor de publicatie van schoolnieuws en beleidsontwikkelingen. Inmiddels kenmerkt Veldnieuws zich met name door nieuwsartikelen vanuit de scholen. De Veldvestwebsite blijkt hiervoor een beter communicatiemiddel dan Veldnieuws, omdat het nieuws altijd direct gepubliceerd kan worden en niet 'bewaard' hoeft te worden voor de kwartaaleditie van Veldnieuws. Nieuws vanuit de beleidsgroepen kan vaak ook niet wachten op deze publicatiecyclus en wordt door de beleidsgroepen zelf intern gecommuniceerd. Daarnaast biedt het geïntroduceerde portal Insite steeds meer mogelijkheden voor het verder vormgevem van de communicatie met betrekking tot personele zaken. Hiermee voldoet Veldvest in steeds mindere mate aan haar communicatiedoelstellingen en is besloten om Veldnieuws in de huidige vorm op te heffen.   

Uiteraard blijft het nieuws uit de scholen prominent op de Veldvestwebsite gepubliceerd, die komend schooljaar tot een levendige, moderne website zal worden 'omgetoverd'. Op deze manier blijven de scholen van Veldvest goed in beeld en kan de website de schoolprofilering blijven ondersteunen, want dat staat de komende jaren op de communicatieagenda van de Stichting: de scholen mogen immers met een minder bescheiden trots hun verworvenheden en identiteit gaan uitdragen!