Kunt u de onderstaande mail niet lezen, www.veldvest.nl
Veldnieuws is een maandelijkse uitgave van Stichting Veldvest.

  December 2009  
 
  Terugblik op Dag van Ontmoeting

Onwennig, nieuwsgierig en kliekend bij bekenden togen 18 november ruim driehonderd leerkrachten naar één van de zes scholen in Veldhoven en Vessem die hen welkom heetten op de Veldvest studiedag. Het werd een inhoudelijke, boeiende dag voor iedereen. ‘Anders, verrassend en prikkelend’, klonken de reacties gaandeweg de dag en de dagen erna.

Lees verder...

 
 
 
  Invoering functiemix bij Veldvest

Met het oog op de invoering van de functiemix voor leerkrachten, belicht Veldnieuws in een aantal artikelen de thematiek en de daarmee samenhangende ontwikkelingen binnen Veldvest.

Lees verder...

 
 
 
  College zoekt de dialoog

 In de ontmoeting tussen het college van bestuur, het managementteam van de Meerhoef, het schoolteam van de Meerhoef en vertegenwoordigers van de schoolraad van de Meerhoef vindt een gezamenlijke verkenning plaats over hoe je je onderwijs organiseert in een heterogene groep.

Lees verder...

 
 
 
  Eerste steen MFA Wintelre onthuld

Wethouder Ria van Hamswoord heeft drie december de eerste steen onthuld van de multifunctionele accommodatie (MFA) in Wintelre.

Lees verder...

 
 
 
  Beleid betreffende speeltoestellen

De afdeling huisvesting van Stichting Veldvest heeft onlangs weer de inspectierapporten ontvangen van speeltoestellen op de schoolpleinen van de Veldvest scholen. Naar aanleiding van deze rapporten is opnieuw de vraag gerezen wie voor welke zaken verantwoordelijkheid draagt.

Lees verder...

 
 
   

STELLING VAN DE MAAND:

'De Dag van de Ontmoeting heeft nieuwe inzichten gebracht'

 

Confronterend debat ter gelegenheid van Veldvest jubileum

“Schoolbesturen en hun collega’s in het publieke domein moeten eens ophouden met hun verslavingsgedrag. Ze hebben zich zo afhankelijk gemaakt van overheidsgelden, dat ze het grootste deel van hun tijd kwijt zijn aan verantwoording” , aldus Prof dr. Paul Frissen.

Lees verder
 

Eerste fase van traject Schitterende Scholen afgerond

Acht scholen van Veldvest hebben de afgelopen maanden het traject Schitterende Scholen van Giralis doorlopen. Dit intensieve traject heeft voor de betrokken scholen grondige diepteanalyses en verbeterplannen opgeleverd.

Lees verder
 

De ABP Klantadviseur helpt persoonlijk

Leerkrachten met vragen over hun individuele pensioensituatie, waardeoverdracht, levensloop, of hun pensioen na een scheiding kunnen zich melden voor een persoonlijk gesprek met een ABP Klantadviseur. De adviseur is woensdagmiddag 24 februari aanwezig op het Besturen Bureau Kempenland.

Lees verder
 
 
Stichting Veldvest Pastoor Jansenplein 21 5504 BS Veldhoven 040-2531201 info@veldvest.nl www.veldvest.nl
 
Veldnieuws verschijnt één keer per kwartaal en informeert medewerkers van Veldvest over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.
Heeft u vragen, opmerkingen en/of tips over Veldnieuws, stuur dan een e-mail naar: communicatie@veldvest.nl