Kunt u de onderstaande mail niet lezen, www.veldvest.nl
Veldnieuws is een maandelijkse uitgave van Stichting Veldvest.

  December 2010  
 
  Frisse lucht op Veldvestscholen

De gemeente Veldhoven en stichting Veldvest doen een flinke investering om de luchtkwaliteit op een groot aantal van haar scholen te verbeteren.

Lees verder...

 
 
 
  Les op het digibord in groep 4

Hoe kan het digibord een traditionelere lesaanpak ondersteunen en verlevendigen? Leerkracht Danny Blankers van basisschool Op Dreef geeft voorbeelden van zijn lessen aan groep vier.

Lees verder...

 
 
 
  Kunst en Cultuur op Zeelsterhof

Dit schooljaar is basisschool Zeelsterhof gestart met een integraal aanbod van lessen Kunst en Cultuur voor de groepen één tot en met acht. Hiermee wordt een doorgaande leerlijn van de kunstdisciplines gewaarborgd.

Lees verder...

 
 
 
  Marktplaats Cultuur Educatie

Veldhovense basisscholen maken relatief weinig gebruik van Marktplaats Cultuur Educatie (MCE). En dat is jammer, vindt coördinator Ot Ottenheim, want leerkrachten en scholen kunnen veel baat hebben bij de (dikwijls gratis) diensten, workshops en beleidsadviezen.

Lees verder...

 
 
   

Educatief centrum Veldvest van start

Sinds september is het zogenaamde educatief centrum binnen Veldvest van start gegaan. Het centrum beoogt de zorgstructuur binnen scholen van Veldvest op een effectievere wijze te organiseren en wil de leerkracht ondersteunen bij hulpvragen die in zijn of haar klas actueel zijn.

Lees verder
 

Leerkrachten en stichting leergeld

Leerkrachten merken vaak heel snel dat een kind uit de boot dreigt te vallen als gevolg van de financiële situatie thuis. Zij kunnen als geen ander een belangrijke schakel zijn tussen het kind en de stichting Leergeld.

Lees verder
 

Functieboek voor Stichting Veldvest

De afgelopen maanden heeft Veldvest, conform de cao-PO, een eigen functieboek opgesteld. Hierin geeft de stichting aan welke functies binnen Veldvest wenselijk en noodzakelijk zijn. Het functieboek (ook wel functiehuis genoemd) van Veldvest volgt de voorbeeldfuncties zoals omschreven binnen het Primair Onderwijs.

Lees verder
 
 
Stichting Veldvest Pastoor Jansenplein 21 5504 BS Veldhoven 040-2531201 info@veldvest.nl www.veldvest.nl
 
Veldnieuws verschijnt één keer per kwartaal en informeert medewerkers van Veldvest over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.
Heeft u vragen, opmerkingen en/of tips over Veldnieuws, stuur dan een e-mail naar: communicatie@veldvest.nl