Kunt u de onderstaande mail niet lezen, www.veldvest.nl
Veldnieuws is een maandelijkse uitgave van Stichting Veldvest.

  Maart 2012  
 
  MFA Noord bijna klaar voor de start

Na een lange periode van ontwerpen, plannen en bouwen is het prachtige gebouw aan de Smelen 38 in Veldhoven bijna klaar om als Multifunctionele Accommodatie dienst te gaan doen en een warm welkom te heten aan vele leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokken organisaties.

Lees verder...

 
 
 
  ZIEN! Het gedrag van kinderen bekeken

Stichting Veldvest maakt veel werk van de kwaliteitszorg als middel om het onderwijs op de scholen te verbeteren. Voor het in beeld brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, wordt op alle scholen van Veldvest dit schooljaar het programma Zien! ingevoerd.

Lees verder...

 
 
 
  Greenkids aan het woord

Vier enthousiaste Greenkids van de Casimirschool schuiven aan voor een interview over hun ideeën, motivatie en acties voor Greenkids.

Lees verder...

 
 
 
  Nieuwe invulling project Kunstwerk

Voorheen werd op diverse scholen van Veldhoven in de maanden maart en april eenzelfde project van Kunstwerk gegeven. Elk jaar werd er door de werkgroep Kunstwerk een andere kunstvorm uitgewerkt. Sinds dit schooljaar wordt het project Kunstwerk in een andere vorm aangeboden.

Lees verder...

 
 
   

Eindcito 2012

De uitslagen van de Cito eindtoets zijn bekend en de scholen van stichting Veldvest hebben meegewerkt om een stichtingbreed overzicht te kunnen maken van de behaalde opbrengsten.

Lees verder
 

ICT Themamarkt druk bezocht

Op 14 maart 2012 organiseerde het Samen Deskundiger netwerk RizoB (waaronder ook Veldvest valt) een themamarkt ‘Powerful Learning’ op de Fontys PABO te Eindhoven.

Lees verder
 
 
Stichting Veldvest Pastoor Jansenplein 21 5504 BS Veldhoven 040-2531201 info@veldvest.nl www.veldvest.nl
 
Veldnieuws verschijnt één keer per kwartaal en informeert medewerkers van Veldvest over actuele ontwikkelingen binnen de organisatie.
Heeft u vragen, opmerkingen en/of tips over Veldnieuws, stuur dan een e-mail naar: communicatie@veldvest.nl