Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 22 januari 2019

Hoe houden wij onze speelplaats schoon?

Op basisschool De Berckacker hebben vier leerlingen uit groep 4 de handen ineen geslagen. Zij werken twee keer in de week, zelfsturend, bij de leerkracht. In de klas is tijdens de weektaak gewerkt aan het thema afval en hierover is een presentatie voor de klasgenoten gegeven.

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.