Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 14 mei 2019

Cito Eindtoets 2019: wederom een prestatie van formaat!

Op maandag 13 mei jl. trakteerde het bestuur van Veldvest alle personeelsleden van de scholen op gebak en zegde hiermee dank voor een buitengewone prestatie: voor het vierde jaar op rij scoorde de scholen van de Stichting drie punten hoger dan het landelijk gemiddelde! De standaardscore is 536,1. Veldvestleerlingen scoorden een gemiddelde van 539,6.Het lijkt een trend te worden!

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.