Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 22 mei 2018

Cito Eindtoets 2018: een prestatie van formaat!

Op donderdag 17 mei jl. trakteerde het bestuur van Veldvest alle personeelsleden van de scholen op gebak en zegde hiermee dank voor een buitengewone prestatie: voor het derde jaar op rij scoorden de scholen van de Stichting drie punten hoger dan het landelijk gemiddelde!

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.