Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 24 maart 2020

Onderwijs in ‘Huysackers’

De nieuwe Veldvestschool zal starten onder het schoolnummer van De Brembocht. Hierdoor kunnen alle kinderen uit de nieuwe wijk Huysackers in hun eigen omgeving naar school. De leerlingen van De Brembocht, wonend in ‘t Look, blijven uiteraard onderwijs volgen op de locatie aan De Messenmaker.
De gemeente Veldhoven heeft aangegeven dat ze zorgt voor plaatsing van tijdelijke lokalen in Huysackers, voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Op termijn zal er een nieuw schoolgebouw in de wijk Huysackers worden gebouwd.
Wenst u een persoonlijke aanmeldingsgesprek of wilt u uw kind(eren) inschrijven?

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.