Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 17 november 2020

Leerlingenraad

Veel scholen van stichting Veldvest hebben een leerlingenraad. De leerlingen die hierin zitting hebben, luisteren naar de mening van andere leerlingen en kijken welke onderwerpen onder de leerlingen op school leven. Door het meedenken en meebeslissen, leren leerlingen mede verantwoordelijkheid te dragen en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden. Een aantal keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen met de directie of leden van de aansturing van de school en wordt een heuse vergadering gehouden.

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.