Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

Meer over veldvest

Nieuws

Woensdag 12 december 2018

bs. Meester Gijbels - 50 jaar

Op dinsdag 11 december 2018 hebben de leerlingen en het team van bs. Meester Gijbelsschool in Knegsel de vijftigste verjaardag van hun school gevierd. Het schoollied werd enthousiast gezongen en na een toespraak door directeur Sander Huiswoud had Riek van Ham-Gijbels de eer om de nieuwe vlag te hijsen. Zij is de dochter van meester Gijbels naar wie in 1968 de school is vernoemd. 

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.