Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 15 januari 2019

Kijkmomenten op de Veldvestscholen

In de laatste week van oktober en de eerste week van november zetten met name de Veldhovense Veldvestscholen hun deuren wijd open voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn op deze kijkmomenten van harte welkom. En in het bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan.
 

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.