Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 13 oktober 2020

Veldvest trots op frisse scholen

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), opgericht door minister Arie Slob (Onderwijs) heeft alle schoolbesturen in Nederland benaderd om te inventariseren of de schoolgebouwen voldoen aan de normen omtrent ventilatie. Uit de resultaten bleek dat stichting Veldvest qua scholen op orde is! in slechts enkele leslokalen worden noodzakelijke aanpassingen aangebracht.

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.