Veldvest opent je wereld

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

Meer over veldvest

Nieuws

Dinsdag 18 februari 2020

Voedselbos en dorpsmoestuin in Vessem

Alle leerlingen van Basisschool St. Lambertus hebben op dinsdagmiddag 11 februari jl. meegeholpen met het aanplanten van het openbaar toegankelijke Voedselbos en inzaaien van de dorpsmoestuin. Over enkele jaren kan iedereen uit het dorp oogsten: fruit, bessen, groenten en kruiden. 

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.