Woensdag 04 december 2019

Van de beleidsgroep communicatie: bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.


Dinsdag 03 december 2019

Hij komt, hij komt...

De afgelopen weken liep de spanning bij de leerlingen op de scholen op. Nadat Sinterklaas met de stoomtrein in Apeldoorn was aangekomen, waren er allerlei gebeurtenissen van de Sint en de Pieten te zien in het Sinterklaasjournaal: fopcadeautjes van Malle Pietje, geheimzinnigheid rond Ozosnel en ook Sinterklaas doet een beetje raar. Zou de goede Sint wel komen….?