Dinsdag 14 mei 2019

Cito Eindtoets 2019: wederom een prestatie van formaat!

Op maandag 13 mei jl. trakteerde het bestuur van Veldvest alle personeelsleden van de scholen op gebak en zegde hiermee dank voor een buitengewone prestatie: voor het vierde jaar op rij scoorde de scholen van de Stichting drie punten hoger dan het landelijk gemiddelde! De standaardscore is 536,1. Veldvestleerlingen scoorden een gemiddelde van 539,6.Het lijkt een trend te worden!


Ten aanzien van de onderwijsopbrengsten is er sprake van een sterke positieve trend: in 2019 scoort de Stichting voor het vierde jaar op rij drie punten boven het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets. De gemiddelde score op Veldvestniveau blijft stijgen: van de 14 scholen is er een forse groep bovengemiddeld presterende scholen, op weg naar excellentie: maar liefst 12 scholen hebben hoger dan de bovengrens van hun schoolgroep gescoord.

In de afgelopen jaren is er binnen stichting Veldvest flink geïnvesteerd in de onderwijskundige kwaliteit van de diverse schoolteams en dit werpt zijn vruchten af. Het handelingsrepertoire van de leerkrachten is uitgebreid, waardoor zowel de onderwijskundige als pedagogische doelen, die we met de kinderen voor ogen hebben, behaald worden.

Het toetsadvies is een second opinion op het schooladvies dat door de school voor 1 maart jl. is gegeven. Als een leerling beter presteert op de Centrale Eindtoets dan het schooladvies aangeeft, dan moet de basisschool het eerder gegeven schooladvies van de leerling heroverwegen. De basisschool kan dan het schooladvies, na overleg met de leerlingen en ouders, naar boven toe bijstellen.

Meer nieuws