Dinsdag 09 april 2019

De Grote Rekendag

Op woensdag 3 april 2019 vond op Basisschool De Brembocht de Grote Rekendag plaats. Iedere groep ging aan de slag rondom het thema ‘verhoudingen’. De opening vond gezamenlijk plaats met een grote catwalk in de Jan van Zon-zaal, waarop de kinderen spullen toonden die uit verhouding waren: bijvoorbeeld te grote schoenen of een te kleine broek.


Na de start ging iedere groep aan de slag op het eigen niveau. Zo werden in groep 4 poppetjes getekend die in verhouding moesten zijn met een kleine deur die in de klas stond. Ook hebben zij buiten gekeken hoeveel ‘pootstappen’ een bankje of het schoolplein groot was.

Groep 5 en 6 verdiepten zich in de wereld van de Grote RekenReus. Hij is ongeveer drie keer zo groot als een volwassen man en dol op rekenen. De kinderen hebben een quiz gemaakt, waarbij ze beredeneerden of voorwerpen die getoond werden van de Grote RekenReus zouden kunnen zijn. Ook hebben zij het lijf van de Grote RekenReus getekend. Hierbij stonden natuurlijk meten en verhoudingen centraal. In groep 7 en 8 werd gemixt samengewerkt en dit verliep succesvol.

Aan het einde van de dag waren ouders van harte welkom om naar een tentoonstelling in de klassen te komen kijken om zo het proces van de dag te kunnen volgen. De kinderen vertelden aan de hand van materialen die ze gemaakt en gebruikt hadden, wat ze gedaan hadden rondom het thema ‘verhoudingen’. Het was een groot succes!

Meer nieuws