Woensdag 10 maart 2021

Evaluatie online onderwijs

Gelukkig kunnen alle leerlingen weer fysiek naar school om daar samen met hun vriendjes en vriendinnetjes de lessen te volgen. Naar aanleiding van de lockdown periodes, waarin het niet mogelijk was om de lessen op school te volgen, is er binnen de Stichting onder ouders en leerlingen gepeild hoe het online onderwijs is ervaren. Alle scholen hebben in de lockdown periodes naar beste kunnen het online onderwijs voor de leerlingen verzorgd.


Op enkele basisscholen is een enquête hiervoor uitgezet onder de ouders. De respons op deze enquête was tot volle tevredenheid. Bij het invullen van de enquête is ruim gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tips en tops te delen.

Gebleken is dat de vaardigheid van de leerlingen ten aanzien van het gebruik van onderwijs via Teams groter wordt, naarmate de leerling ouder wordt. Vanaf groep 5 neemt deze vaardigheid significant toe. De betrokkenheid van de leerlingen bij onderwijs via Teams is hoog. De variatie in het aanbod van het digitale onderwijs is over het algemeen voldoende tot goed beoordeeld.

Op andere basisscholen hebben de leerlingen terug gekeken op het krijgen van online onderwijs. Hieronder zijn enkele ervaringen samengevat:

´In de lockdown hebben we veel geknutseld. We hebben een vogelhuisje gemaakt en een Kazoo. Natuurlijk hebben we ook de gewone vakken gedaan en ook de methodetoetsen hebben we niet overgeslagen. Daarna mochten we weer naar school, eindelijk!”

“Ondanks de lockdown zijn we niet heel erg omlaag gegaan. We hebben een vogelhuisje gemaakt en muziekinstrumenten en ook hebben we ‘move’ gedaan, een soort filmpje waarbij je kunt dansen en bewegen. We hadden heel veel huiswerk, maar dat was ook wel erg nodig want we hadden maar 3 vakken per dag online.”

“De laatste tijd is het anders geweest met Corona. Toch is het wel weer leuk om op school te zijn. Nu kan je weer spelen met vrienden en lol maken. Als we gym hebben dan doen we dat dus op het schoolplein, niet meer in de gymzaal. Ondanks alles gaat het gelukkig goed met ons. We doen nu de Cito M7, vandaag hebben we AVI en DMT gehad. Tijdens de lockdown hebben de meeste kinderen op Teams (online) hun nieuwskring gedaan. Dat is dus een soort spreekbeurt over iets uit het nieuws. Dat is heel knap van die kinderen, maar ik vond het toch leuker om het echt voor de klas te doen. We hebben hard gewerkt online, dus op Teams, maar ook nu op school!”

Meer nieuws