Woensdag 19 mei 2021

Gezonde school

Bs.De Berckacker heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat zij voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het team is trots op dit behaalde resultaat!


Uit het behaalde vignet blijkt dat bs. De Berckacker zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht heeft voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit isj belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Bs. De Berckacker  heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Meer nieuws