Donderdag 16 september 2021

Gouden weken

De start van een nieuw schooljaar is vaak spannend, zowel voor kinderen als ouders. In welke groep komt mijn kind? Hoe speelt de nieuwe leerkracht in op de onderwijsbehoefte? Welk effect heeft de aanpak van een leerkracht op de dynamiek in de groep? Zaken die van voorwaardelijk belang zijn bij het leren. In de eerste zes weken van het schooljaar, ook wel de GOUDEN WEKEN genoemd, wordt daarom op veel scholen, waaronder ook basisschool Op Dreef, geïnvesteerd in positieve groepsvorming en het zelfbesef over wat kinderen daaraan kunnen bijdragen. SAMEN verantwoordelijk voor een fijne groep. Een goed begin is het halve werk! Iedereen hoort erbij in een positieve groep.  Op basisschool Op Dreef vinden ze het belangrijk dat er een doorgaande lijn is ten aanzien van het pedagogisch klimaat en doelen van Burgerschap. Daarom wordt er onder andere gewerkt met de methode KWINK. De lessen van KWINK worden om de week, gedurende het hele schooljaar, aangeboden. Omdat een schooljaar uit meer bestaat dan de Gouden Weken alleen, werkt Kwink ook met zogenaamde ‘Kwink-slagen’. Dit zijn vijf basistechnieken die leerlingen helpen om zichzelf te ontwikkelen in de 5 competenties van sociaal emotioneel leren (SEL): besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.