Dinsdag 22 januari 2019

Hoe houden wij onze speelplaats schoon?

Op basisschool De Berckacker hebben vier leerlingen uit groep 4 de handen ineen geslagen. Zij werken twee keer in de week, zelfsturend, bij de leerkracht. In de klas is tijdens de weektaak gewerkt aan het thema afval en hierover is een presentatie voor de klasgenoten gegeven.


Tijdens deze presentatie zijn de volgende vragen gesteld:

  • Zie je wel eens afval op het schoolplein?
  • Hoe kunnen we dat verminderen?

Met de ideeën van de kinderen is een plan gemaakt. De 4 leerlingen willen dat de speelplaats een schone speelplaats is. Daarom zijn de afspraken op bordjes geschreven die met behulp van de conciërge aan de bomen zijn gehangen.

Meer nieuws