Dinsdag 15 januari 2019

Kijkmomenten op de Veldvestscholen

In de laatste week van oktober en de eerste week van november zetten met name de Veldhovense Veldvestscholen hun deuren wijd open voor ouders die zich oriënteren op een (nieuwe) school voor hun kind. Zowel ouders als kinderen zijn op deze kijkmomenten van harte welkom. En in het bijzonder ouders met peuters die binnenkort naar de basisschool gaan.


De scholen geven op diverse wijzen invulling aan de kijkmomenten. De kinderen kunnen tijdens deze momenten, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van werken van de scholen. De ouders krijgen uitleg over de uitgangspunten van beleid, waar de scholen voor staan en wat ze willen bereiken met de kinderen. Tijdens deze momenten kunnen ouders voor hun kind ook een afspraak maken voor een aanmeldingsgesprek of soms al direct aanmelden. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. U bent van harte welkom op een van de scholen. Kijk voor de data en tijdstippen op de website van de school/scholen van uw keuze.

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/onze-scholen/

Meer nieuws