Dinsdag 19 oktober 2021

Kindermedezeggenschapsraad

Kindermedezeggenschapsraad

Veel scholen van stichting Veldvest hebben een leerlingenraad of kindermedezeggenschapsraad. De leerlingen die hierin zitting hebben, luisteren naar de mening van andere leerlingen en kijken welke onderwerpen onder de leerlingen op school leven. 

 


Door het meedenken en meebeslissen, leren leerlingen mede verantwoordelijkheid te dragen en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden. Een aantal keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen met de directie of leden van de aansturing van de school en wordt een heuse vergadering gehouden. 

Recent is de nieuwe kindermedezeggenschapsraad van basisschool De Meerhoef gepresenteerd. Hier hebben leerlingen zitting uit de groepen 6 t/m 8. Om de KMR voor dit schooljaar weer compleet te krijgen is de KMR een paar weken geleden in groep 6 geweest om nieuwe leden te werven. De leerlingen die graag deel uit wilden maken van de KMR hebben een vragenlijst ingevuld. Vanuit die vragenlijst zijn er 2 nieuwe leden gekozen. 

Mogelijke onderwerpen waarover de KMR meedenkt zijn:
•    De schoolregels;
•    het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
•    acties voor de omgeving;
•    vieringen en activiteiten.
 

Meer nieuws