Dinsdag 17 november 2020

Leerlingenraad

Veel scholen van stichting Veldvest hebben een leerlingenraad. De leerlingen die hierin zitting hebben, luisteren naar de mening van andere leerlingen en kijken welke onderwerpen onder de leerlingen op school leven. Door het meedenken en meebeslissen, leren leerlingen mede verantwoordelijkheid te dragen en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden. Een aantal keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen met de directie of leden van de aansturing van de school en wordt een heuse vergadering gehouden.


Recent is de eerste leerlingenraad van bs. aan ’t Heike gestart. Daaraan voorafgaand hebben veel leerlingen hun motivatiebrief voor deelname aan de leerlingenraad ingediend. In de groepen 5 t/m 8 is er erg serieus gestemd op de brieven van de leerlingen. Er zijn uiteindelijk 3 kinderen uit de beide groepen gekozen. Inmiddels is de eerst vergadering al geweest en wat een enthousiasme bij de raad. Er zijn al verschillende goede ideeën geopperd.

 

Op bs. De Rank is afscheid genomen van de oude leden van de leerlingenraad en zijn de nieuwe leden inmiddels geïnstalleerd. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. In deze groepen is hierover met de leerlingen gesproken en er hebben zich in elke groep meerdere kandidaten aangemeld. Er zijn dus echte verkiezingen per groep georganiseerd.
De gekozen leerlingen zullen 1 schooljaar hun groep in de leerlingenraad vertegenwoordigen. Mogelijke onderwerpen waarover zij kunnen meedenken zijn:

  • De schoolregels;
  • het schoolplein; inrichting, gedrag en activiteiten;
  • acties voor de omgeving;
  • vieringen en activiteiten.

Meer nieuws