Woensdag 23 juni 2021

Project Planmatig Verrijken

In de komende weken wordt met de hele school ’Het Mini-Pretpark De Berckacker‘ gemaakt. Iedere groep kiest en ontwerpt een eigen onderdeel van dit park en is verantwoordelijk voor de uitvoering en inrichting. Waar? Dat is nog even de vraag. Wanneer het mag en kan, in de hal. We kunnen nu al vast verklappen wat er in de groepen gekozen is. Speeltuin (3 A), reuzenrad, hoge attractie bij de ingang (3 B), camping (4 A), zwembadparadijs (4 B), kermisattracties (5) eten, eettentjes, drinken (6), rollercoasters (7), race attracties o.a. hovercraft (8).


Techniek als rode draad

De leerkracht verkent samen met de leerling Planmatig Verrijken (PV) welke technische opdracht hij/zij interessant vindt om te onderzoeken, te ontwerpen en uiteindelijk te maken. Tenslotte is alles om ons heen technologie, het is ooit bedacht en gemaakt. De leerling Planmatig Verrijken kiest een technische opdracht die hij/zij uit gaat voeren, passend bij het gekozen onderdeel van de groep.

De groepen 1-2

gaan mee in de lijn van de hele school binnen de eigen groep, op activiteitenniveau, aansluitend bij het huidige thema. De juiste vragen stellen bij het onderzoekend en ontwerpend spelen maakt hen nieuwsgierig, binnen het opdoen van ervaringen bij het: Voelen maar! Zie je dat? Wat gebeurt er? Hoe werkt dit? Wat ga je maken? Kunnen wij dat ook? Onderzoek jezelf maar! Wat bedenk jij?

Tijdlijn Planmatig Verwerken – planning

PV-opdracht: Tijdens 5 weken gaat de PV-leerling, 2 x per week aan de opdrachten werken. Zij werken met 2 documenten. Zijnde een weekplanning en een (ver)werk - document. In dit laatste document geeft de leerkracht vooraf aan, waaraan de opdracht moet voldoen. Vanaf maandag 28 juni t/m vrijdag 9 juli werkt de PV- leerling aan de uitvoering van een techniek-opdracht die hij/zij al heeft voorbereid in de vorige weken.

Welk aandeel levert de groep?

Zij brainstormen, verzamelen ideeën? Wat is goed uitvoerbaar. De ideeën die uit de groep komen, worden verdeeld en uitgevoerd in groepjes.

Tijdlijn Groep – planning

Groepsopdracht: maandag 28 juni t/m vrijdag 9 juli 2021, gaan de kinderen uit alle groepen, in afstemming met de leerkracht, beginnen met de opbouw van het bovengenoemde groepsonderdeel van ‘Het Mini-pretpark De Berckacker’.

Meer nieuws