Dinsdag 05 januari 2021

Start 2021

De scholen waren voor de kerstvakantie in verband met de snelle verspreiding van het coronavirus eerder gesloten dan verwacht. Het was hartverwarmend om te merken dat alle leerlingen de vervroegde laatste schooldag van 2020 met mooie, creatieve en muzikale kerstactiviteiten hebben afgesloten.


De resterende dagen tot aan de kerstvakantie is er door alle teamleden op de scholen hard gewerkt om het thuisonderwijs, voor de start in 2021, zo goed mogelijk vorm te geven. Door de ervaringen en de feedback vanuit de eerste lockdown heerst het vertrouwen dat dit ook nu weer gezamenlijk gaat lukken.

Maandag zijn alle scholen goed gestart met het verzorgen van onderwijs op afstand en met de opvang van enkele leerlingen van ouders in cruciale beroepen, die toch op school zijn. Of de situatie met ingang van 18 januari zodanig is gewijzigd, dat alle leerlingen weer naar school mogen, is nu nog niet bekend. Veldvest volgt de regelgeving vanuit de overheid op de voet.

Meer nieuws