Dinsdag 30 maart 2021

Theoretisch Verkeersexamen 2021

Op woensdag, 31 maart 2021 maken de leerlingen uit groep 7 of 8 de vragen die horen bij het theoretisch verkeersexamen.


Zij beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De school kiest of ze het examen schriftelijk of digitaal afnemen. 

De kinderen moeten voor het examen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Ook is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als ze verkeersborden tegenkomen. 

Op een later moment in dit schooljaar volgt het praktische verkeersexamen.

Meer nieuws