Woensdag 04 december 2019

Van de beleidsgroep communicatie: bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019

In de afgelopen periode heeft de inspectie een zogenaamd verificatieonderzoek gehouden bij Veldvest. Het betreft hier een uitgebreid onderzoek waarbij de inspectie bij alle geledingen (leerlingen, leerkrachten, directies, GMR, raad van toezicht) nagaat of het bestuursbeleid wordt gedragen en uitgevoerd. De inspectie constateert dat de visie, waarbij er sprake is van duidelijke doelen op het terrein van de opbrengsten (onderwijskundig) en het opvoeden (pedagogisch) ”stevig is verankerd binnen de totale organisatie”. Binnen duidelijke beleidskaders voelen de medewerkers ruimte en steun om op autonome wijze hun praktijk in te richten.


In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting. De leeropbrengsten zijn al jaren bovengemiddeld en door het goede pedagogische klimaat op de scholen voelen de leerlingen zich veilig en kunnen zij zichzelf zijn. Opvallend is de wijze waarop de directieleden bereid zijn om continu te investeren in onderzoek en samenwerking. Voorts is er sprake van een deugdelijk financieel beheer.

De inspectie beveelt aan om het speciaal (basis) onderwijs nog directer te betrekken bij de diverse vormen van bovenschoolse afstemming en geeft aan dat Veldvest minder bescheiden moet zijn in de communicatie naar de buitenwereld over de kwaliteit van de Stichting.

Welnu, deze informatie van de beleidsgroep communicatie is een eerste stap. Het gehele rapport zullen we ook op de website van Veldvest plaatsen.

Meer nieuws