Dinsdag 13 oktober 2020

Veldvest trots op frisse scholen

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), opgericht door minister Arie Slob (Onderwijs) heeft alle schoolbesturen in Nederland benaderd om te inventariseren of de schoolgebouwen voldoen aan de normen omtrent ventilatie. Uit de resultaten bleek dat stichting Veldvest qua scholen op orde is! in slechts enkele leslokalen worden noodzakelijke aanpassingen aangebracht.


Deze positieve foto dankt Veldvest aan de investeringen die in 2011 al gedaan zijn. Toen is

Stichting Veldvest gestart met het optimaliseren van de luchtkwaliteit in de scholen. In samenwerking met de gemeente Veldhoven en installatie- en adviesbureau Van Hout is destijds voor 9 schoolgebouwen een plan gemaakt om in de lokalen een optimale ventilatie te realiseren. Op basis van de verwachte bezetting van de leerlingen zijn toen WTW-units (Warmte Terug Win) in de klaslokalen geïnstalleerd. Door het zichtbaar monitoren van het CO2 niveau, werd het klaslokaal van frisse buitenlucht voorzien. Door gebruik te maken van de toentertijd beschikbare subsidiemogelijkheid (Regeling verbetering binnenklimaat van het Ministerie), de cofinanciering van de gemeente Veldhoven en een forse eigen investering kon er op 6 september 2011 een artikel in het Eindhovens Dagblad verschijnen met de kop “Klaslokalen weer goed geventileerd” .

Nu, 9 jaar later speelt deze kwestie opnieuw. Veldvest heeft besloten om niet alleen te toetsen aan het bouwbesluit, maar ook aan de CO2, de kwaliteit van de (frisse) lucht. Vrijwel alle scholen van stichting Veldvest voldoen aan de hierboven genoemde normen. Bij slechts 5 schoolgebouwen is het ventilatiesysteem nog niet helemaal op orde. Hiervoor wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op korte en lange termijn.

Stichting Veldvest is trots op het feit dat vrijwel alle schoolgebouwen voldoen aan de normen voor de luchtkwaliteit (frisse scholen klasse B).

Meer nieuws