Dinsdag 16 maart 2021

Week van de Lentekriebels 2021

Dit jaar staat de Week van de Lentekriebels van 15 t/m 19 maart 2021 in het thema van seksuele en genderdiversiteit. Met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit kan het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen zijn. En onder andere op school vormen kinderen normen en waarden die later de normen worden in onze maatschappij.


In het lespakket wat dat gebruikt wordt, wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:

·         Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld

·         Voortplanting en gezinsvorming

·         Sociale en emotionele ontwikkeling

·         Seksuele weerbaarheid

In groep 3-4 wordt op sommige scholen gebruik gemaakt van het prentenboek Wiebe is verliefd. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod: lichaamsbeeld en zelfbeeld. De kinderen krijgen inzicht in de lichamelijke verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes. Het doel waaraan gewerkt wordt tijdens deze lessen is de ontwikkeling van een positief lichaamsbeeld en zelfbeeld. Bovendien krijgen kinderen inzicht in fasen van zwangerschap en hoe baby’s geboren worden. Verder wordt geprobeerd de kinderen meer inzicht te geven in hun gevoelens en emoties in relatie tot anderen. Ten slotte is er aandacht voor het belang om over vervelende ervaringen te praten en die te delen met anderen.

Groep 5-6 opent veelal de week met het onderwerp verliefd zijn en met een lied over verliefd zijn. Met de kinderen wordt gepraat met betrekking tot de vier hoofdthema’s respectievelijk gepraat over:

- verschil tussen jongens en meisjes. Wie ben ik?

- hoe ontstaat een baby

- verliefdheid/vriendschap

- aangeven van grenzen in verschillende situaties en hoe je je hierbij  kunt voelen.

In de groepen 7 en 8 worden deze week de volgende onderwerpen besproken:

- Lichamelijke ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en sociale ontwikkeling.

De kinderen krijgen inzicht in veranderingen die in de puberteit plaatsvinden, zowel bij jongens als bij meisjes. Het doel waaraan gewerkt wordt bij de lessen van dit thema is het ontwikkelen van kennis met betrekking tot lichamelijke en emotionele ontwikkeling in de puberteit en het omgaan met verschillen hierin in een sociale context.

- Genderdiversiteit

Met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit kan het onderwijs bijdragen aan een school en een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Op school moet ieder kind welkom en zichzelf kunnen zijn. En onder andere op school vormen kinderen normen en waarden die later de normen worden in onze maatschappij.

- Mediawijsheid

De kinderen leren onder andere de belangrijkste risico’s van internet en mobiele telefonie. Ze leren ook zorgvuldig omgaan met het plaatsen van persoonlijke gegevens en foto’s op internet.

- Seksueel misbruik

De kinderen leren onder andere welke situaties seksueel grensoverschrijdend kunnen zijn en leren strategieën toepassen om lichte vormen van seksuele grensoverschrijding te herkennen en tijdig te stoppen.

Meer nieuws