Zo divers als de samenleving is zo divers zijn ook de scholen in het primair onderwijs, ieder met een eigen identiteit of onderwijskundige (in)richting.

De afgelopen jaren hebben de scholen van de Stichting hard gewerkt aan de opbrengstgeoriƫnteerde verbetering van het onderwijs. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook zijn op veel plekken mooie initiatieven te zien die de weg wijzen naar de school van 2020. Het is zaak een volgende stap te zetten in onderwijsverbetering en om het onderwijs zodanig in te richten dat het leerlingen opleidt die zijn toegerust voor de samenleving van de 21e eeuw.

In de termen van Veldvest kan gesteld worden dat bij de verdere verankering van het empiristische paradigma (voortreffelijke opbrengsten), ook de meer constructivistische doelen (betrokken persoonsvorming) en de doelen passend bij het paradigma van het cultureel leren (verantwoordelijke participatie) nadrukkelijker geprogrammeerd zullen worden met als doel een eclectische praktijk in te richten, waarin kinderen worden uitgenodigd en uitgedaagd om hun talenten optimaal te ontwikkelen.

We zien het als een taak en verantwoordelijkheid om de leerkracht hierin permanent toe te rusten en te professionaliseren. In de komende planperiode zullen leerkrachten hierin didactisch en pedagogisch worden ondersteund door leermonitor(en) en regisseur(s). Op Stichtingsniveau worden deze werknemers toegerust en opgeleid om deze rollen op school invulling te geven.