Soms kan het voorkomen dat de relatie onder spanning komt te staan en er geen ingang meer lijkt te zijn voor een constructief gesprek. Ouders kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de klachtenregeling.

Formele klachten worden gemeld bij het college van bestuur (cvb). In alle gevallen leidt het cvb de klacht door naar de externe vertrouwenspersoon van Stichting Veldvest. Dit is mevrouw Marianne Langhout en zij is per mail bereikbaar via  mariannelanghout@merlijnadviesgroep.nl. Zij vervult een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het nodig zijn dan wordt de klacht doorverwezen naar de organisatie Onderwijsgeschillen. U kunt de klachtenregeling vinden onder het kopje downloads onderaan de home pagina.