Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

Missie

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer-en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de oriƫntatie op de fysieke, psychische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid is dit onderwijs daadwerkelijk funderend en biedt het voor alle leerlingen een zinvolle ervarings- en oriƫntatiehorizon.

Visie

Veldvest heeft hoge verwachtingen van kinderen; ieder kind zit immers boordevol talenten. Veldvest onderkent het belang van degelijk en grondig taal- en rekenonderwijs. Ze verwacht van leerkrachten dat zij doelgericht werken aan de algemene kennis van de leerling, aan zijn persoonsvorming en zijn sociaal-maatschappelijke participatie.

De meerwaarde van de school zit volgens Veldvest in het voor leerlingen betekenisvol verbinden van drie werelden: de wereld van de dingen (fysieke wereld), de wereld van de mensen (sociaal-emotionele wereld) en de wereld van de schoolvakken (conceptuele wereld). Om hierin een verantwoord evenwicht te bereiken, vindt Veldvest dat leerkrachten een grondige kennis moeten hebben over dat wat geleerd moet worden en de manier waarop kinderen leren.