Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat. Het beleid en de doelstellingen van de Stichting komen in samenspraak met de schooldirecteuren tot stand.

Het bestuur bewaakt de kaders en zorgt ervoor dat er planmatig wordt gewerkt. De bestuursvoorzitter wordt hierbij ondersteund door twee bestuursadviseurs. De directeuren zijn resultaatverantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen.

College van bestuur

  • De heer E. van Baest MEM

    Voorzitter college van bestuur