De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.

De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.

GMR

 • Mevrouw L. (Linda) Vrijsen

  Voorzitter gmr

 • Mevrouw M. (Monique) Hovens

  Secretaris gmr

 • Karlijn Antonis

  mevrouw K. (Karlijn) Antonis

  Lid gmr

 • Willem Bressers

  De heer W. (Willem) Bressers

  Lid gmr

 • Mevrouw A. (Astrid) Dielis

  Lid gmr

 • Mevrouw I. (Ilse) van Deursen

  lid gmr

 • Marcelle Horsthuis, klein

  Mevrouw M. (Marcelle) Horsthuis-Peer

  Lid gmr

 • Mevrouw J. (Jacintha) de Laat-Kouters

  Lid gmr

 • Roan Westerhof

  De heer R. (Roan) Westerhof

  Lid gmr

 • Mevrouw M. (Marly) Wilsens-Hummelink

  Lid gmr

Dit schooljaar vergadert de GMR op 21 september, 26 oktober, 16 november, 14 december, 25 januari, 22 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei en 20 juni.

De agenda en de notulen van de vergaderingen zijn voor geïnteresseerden op te vragen bij de secretaris van de GMR: gmr@veldvest.nl.