De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.

De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.
 

GMR

 • De heer S. (Sander) Jongerius

  Lid gmr

 • De heer F. (Freek) van Reen

  Voorzitter gmr

 • Mevrouw M. (Monique) Hovens

  Secretaris gmr

 • Mevrouw K. (Karin) Adams

  Lid gmr

 • Mevrouw E. (Ellen) Briër

  Lid gmr

 • Mevrouw I. (Ilse) van Deursen

  lid gmr

 • Mevrouw J. (Jacintha) de Laat-Kouters

  Lid gmr

 • De heer H. (Hans) Saris

  Lid gmr

 • De heer K. (Kris) van der Velde

  Lid gmr

 • Mevrouw L. (Linda) Vrijsen

  Lid gmr