De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest. Zij zijn de directe gesprekspartner voor het bestuur, bespreken ‘bovenschoolse ontwikkelingen’ van Veldvest en zijn betrokken bij de totstandkoming van beleid.

De leden van deze raad geven al dan niet instemming en advies aan de beleidskeuzes van het bestuur.
 

GMR

 • De heer F. (Freek) van Reen

  Voorzitter gmr

 • Mevrouw M. (Monique) Hovens

  Secretaris gmr

 • Willem Bressers

  De heer W. (Willem) Bressers

  Lid gmr

 • Mevrouw E. (Ellen) Briër

  Lid gmr

 • Mevrouw I. (Ilse) van Deursen

  lid gmr

 • Marcelle Horsthuis, klein

  Mevrouw M. (Marcelle) Horsthuis-Peer

  Lid gmr

 • Corinne Jongeneelen

  Mevrouw C (Corinne) Jongeneelen

  Lid gmr

 • De heer S. (Sander) Jongerius

  Lid gmr

 • Mevrouw J. (Jacintha) de Laat-Kouters

  Lid gmr

 • Mevrouw L. (Linda) Vrijsen

  Lid gmr

De notulen van de vergaderingen zijn voor geïnteresseerden op te vragen bij de secretaris van de GMR: gmr@veldvest.nl.