Gevonden in Pagina's

Over Veldvest

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/

Onderwijs

Zo divers als de samenleving is zo divers zijn ook de scholen in het primair onderwijs, ieder met een eigen identiteit of onderwijskundige (in)richting.

https://www.veldvest.nl/onderwijs/

Ouders

Veldvest hecht grote waarde aan een goede communicatie met ouders en streeft intern en extern naar een open, respectvolle, kritische en betrokken houding, gericht op partnerschap en vertrouwen...

https://www.veldvest.nl/ouders/

ANBI

Veldvest staat geregistreerd als ANBI. Een ANBI is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut...

https://www.veldvest.nl/anbi/

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt...

https://www.veldvest.nl/disclaimer/

Downloads

U heeft informatie nodig? Klik op onderstaande links en u treft een pdf-bestand aan.

https://www.veldvest.nl/downloads/

Privacy

Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang...

https://www.veldvest.nl/privacyverklaring-veldvest/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/passend-onderwijs/

Beleidsgroepen

Binnen Veldvest zijn beleidsgroepen werkzaam waarin met name directeuren en incidenteel regisseurs en leermonitoren participeren...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/beleidsgroepen/

Professionalisering

Educatie omvat naast kennisoverdracht ook toerusting en vorming. Veldvest gaat uit van doelen en inhouden die recht doen aan drie leertheoretische benaderingen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/professionalisering/

Raad van toezicht

De raad van toezicht beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/raad-van-toezicht/

College van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/college-van-bestuur/

Stafafdeling

De stafafdeling van Veldvest is ondergebracht bij het kantoor van de Stichting. Twee bestuursadviseurs adviseren enerzijds het bestuur ten aanzien van beleidsvoorbereidende processen.

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/stafafdeling/

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/gmr/

Werken bij stichting Veldvest

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor kinderen in Veldhoven en de kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/werken-bij-stichting-veldvest/

Klachtenregeling

Soms kan het voorkomen dat de relatie onder spanning komt te staan en er geen ingang meer lijkt te zijn voor een constructief gesprek...

https://www.veldvest.nl/ouders/klachtenregeling/

Gevonden in agenda

Herfstvakantie (14 t/m 22 oktober)

https://www.veldvest.nl/agenda/?date=2017-10-14