Gevonden in Pagina's

Home

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf vier jaar...

https://www.veldvest.nl/

Over Veldvest

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/

Onderwijs

Zo divers als de samenleving is zo divers zijn ook de scholen in het primair onderwijs, ieder met een eigen identiteit of onderwijskundige (in)richting.

https://www.veldvest.nl/onderwijs/

Ouders

Veldvest hecht grote waarde aan een goede communicatie met ouders en streeft intern en extern naar een open, respectvolle, kritische en betrokken houding, gericht op partnerschap en vertrouwen...

https://www.veldvest.nl/ouders/

Actueel

De laatste nieuwtjes

https://www.veldvest.nl/actueel/

Contact

Bezoekadres Het kantoor van stichting Veldvest ligt aan het Pastoor Jansenplein 21 in Veldhoven en is dagelijks geopend van 8...

https://www.veldvest.nl/contact/

ANBI

Veldvest staat geregistreerd als ANBI. Een ANBI is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut...

https://www.veldvest.nl/anbi/

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt...

https://www.veldvest.nl/disclaimer/

Downloads

U heeft informatie nodig? Klik op onderstaande links en u treft een pdf-bestand aan.

https://www.veldvest.nl/downloads/

Privacy

Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang...

https://www.veldvest.nl/privacyverklaring-veldvest/

Scholen

Het is mogelijk om uw kind aan te melden op een van onze basisscholen. U treft de informatie aan op de website van de school van uw keuze...

https://www.veldvest.nl/scholen/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/passend-onderwijs/

Beleidsgroepen

Binnen Veldvest zijn beleidsgroepen werkzaam waarin met name directeuren en incidenteel regisseurs en leermonitoren participeren...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/beleidsgroepen/

Professionalisering

Educatie omvat naast kennisoverdracht ook toerusting en vorming. Veldvest gaat uit van doelen en inhouden die recht doen aan drie leertheoretische benaderingen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/professionalisering/

Raad van toezicht

De raad van toezicht beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/raad-van-toezicht/

College van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/college-van-bestuur/

Stafafdeling

De stafafdeling van Veldvest is ondergebracht bij het kantoor van de Stichting. Twee bestuursadviseurs adviseren enerzijds het bestuur ten aanzien van beleidsvoorbereidende processen.

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/stafafdeling/

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/gmr/

Werken bij stichting Veldvest

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor kinderen in Veldhoven en de kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/werken-bij-stichting-veldvest/

Jaarverslagen stichting Veldvest

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen van stichting Veldvest van de afgelopen jaren.

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/jaarverslagen-stichting-veldvest/

Vakantierooster

Vakantierooster stichting Veldvest

https://www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster/

Klachtenregeling

Soms kan het voorkomen dat de relatie onder spanning komt te staan en er geen ingang meer lijkt te zijn voor een constructief gesprek...

https://www.veldvest.nl/ouders/klachtenregeling/

Gevonden in nieuws

Herfstactiviteiten in het bos - De Disselboom

De leerlingen vonden het erg interessant om te horen wat daarvan de oorzaak is. Het slib in het ven wordt afgegraven, zodat de zeldzame oeverkruidplanten behouden kunnen blijven, daarna wordt het ven weer gevuld...

https://www.veldvest.nl/actueel/herfstactiviteiten-in-het-bos-de-disselboom/

Techniekochtend Meester Gijbels

De kinderen leerden onder andere dat een driehoek sterker is dan een vierkant, dat je op vier halve eieren veel boeken kunt leggen! Dit komt door de boogconstructie...

https://www.veldvest.nl/actueel/techniekochtend-meester-gijbels/

Jan van den Hout: 50 jaar Veldvest!

Na zijn militaire dienst begon Jan in 1967 op Basisschool Zeelsterhof. Daar heeft hij 40 dienstjaren volgemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/jan-van-den-hout-50-jaar-veldvest/

Bs. De Heiacker ontvangt predicaat 'aspirant-Brainportschool'

Deze scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-de-heiacker-ontvangt-predicaat-aspirant-brainportschool/

Basisschool EigenWijs steunt Sint Maarten

In september heeft de school haar actuele leesaanbod onder de loep genomen en gesaneerd. Er zijn heel veel boeken afgeschreven, die vervangen zijn door een nieuw, gemoderniseerd leesaanbod...

https://www.veldvest.nl/actueel/basisschool-eigenwijs-steunt-sint-maarten/

Eerste prijs First Lego League – Basisschool EigenWijs

Onderdeel 1 was het programmeren van een Lego Mindstorms robot en deze in drie rondes allerlei taken laten doen...

https://www.veldvest.nl/actueel/eerste-prijs-first-lego-league-basisschool-eigenwijs/

Muziekproject ‘Blaasbende’

Zeven weken lang krijgen de kinderen van een muziekleraar les op hun instrument en wekelijks sjouwen ze de (zware) koffer op en neer zodat ze ook thuis kunnen oefenen...

https://www.veldvest.nl/actueel/muziekproject-blaasbende/

Nationale Voorleesdagen 2018

Diverse Veldvestscholen besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, door extra voorlezen, of door een presentatie van het winnende prentenboek “Sttt! De tijger slaapt”, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationale-voorleesdagen-2018/

De Meerhoef komt op voor kinderrechten

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-meerhoef-komt-op-voor-kinderrechten/

Manifest 'Pleinspelen" - bs. De Berckacker

Voordat de activiteiten binnen een van de bovengenoemde domeinen start, neemt de leerkracht de groep als uitgangspunt en wordt gekeken wat er nodig is in de komende periode voor de groep, de leerling en de leerkracht...

https://www.veldvest.nl/actueel/manifest-pleinspelen/

Leerlingen Basisschool aan ’t Heike - goed zichtbaar in de prijzen gevallen!

Reflection Day, het project op het gebied van verkeersveiligheid bestaat vijf jaar. In Zuid-Oost Brabant doen ongeveer 95% van de basisscholen mee; in totaal 11...

https://www.veldvest.nl/actueel/leerlingen-basisschool-aan-t-heike-goed-zichtbaar-in-de-prijzen-gevallen/

Veldhovense voorleeskampioen 2018

Onder het oog van een deskundige jury streden zeven schoolkampioenen onder aanmoediging van hun klasgenoten op maandag 5 februari om deze titel...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhovense-voorleeskampioen-2018/

Tevredenheidspeiling

Net als twee jaar geleden wordt aan ouders de gelegenheid gegeven om de mate van tevredenheid over onze scholen aan ons kenbaar te maken...

https://www.veldvest.nl/actueel/tevredenheidspeiling/

Gezamenlijk succes!

We weten dat er in ieder geval geen groepen naar huis zijn gestuurd. Er is door de teams alles aan gedaan om dit te voorkomen: groepen zijn verdeeld binnen de school; collega’s hebben meer dagen gewerkt dan normaal; geplande ambulante tijden zijn ingezet voor de groepen; directeuren hebben groepen opgevangen; Nummereen heeft zijn best gedaan om pedagogische medewerkers toe te voegen en zullen dit blijven doen als we hierom vragen; ook Korein is bereid gevonden om in de komende tijd een bijdrage te leveren door het toevoegen van hun personeel aan de school bij ziekte en gebrek aan vervangers...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezamenlijk-succes/

Basisschool De Brembocht in een nieuw jasje!

Plafonds zijn vernieuwd, vloerbedekking vervangen, meters kabels zijn weggewerkt en er is vooral veel geschilderd...

https://www.veldvest.nl/actueel/basisschool-de-brembocht-in-een-nieuw-jasje/

Vessem is weer schoon!

Vooraf was het hele gebied verdeeld in kleinere gebieden zodat de groepen precies wisten welk stuk van Vessem zij moesten ontdoen van papier, plastic en ander afval...

https://www.veldvest.nl/actueel/vessem-is-weer-schoon/

De Grote Rekendag 2018

De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-grote-rekendag-2018/

Kunst met een grote K

Er werden gesprekken gevoerd over wat Kunst eigenlijk is en waarom je je aangetrokken kunt voelen tot een bepaald schilderij of kunstvoorwerp...

https://www.veldvest.nl/actueel/kunst-met-een-grote-k/

Nieuws van de Leerlingenraad St. Lucij

Onder het genot van een heerlijk kopje soep spraken Siem, Bram, Lou-Anne en Meeke met meester Gerard en meester Sander over een aantal onderwerpen die vanuit de groepsvergadering op de agenda gekomen waren...

https://www.veldvest.nl/actueel/nieuws-van-de-leerlingenraad-st-lucij/

Koningsspelen 2018

Dit jaar werd er, onder een warme lentezon, volop gesport door de kinderen van de basisscholen. De sfeer was prima en mede dankzij de vele hulpouders was deze editie van de Koningsspelen dan ook weer een groot succes...

https://www.veldvest.nl/actueel/koningsspelen-2018/

Blij dat ik fiets!

Het praktisch verkeersexamen volgt op het theoretisch Verkeersexamen, dat jaarlijks plaatsvindt in april...

https://www.veldvest.nl/actueel/blij-dat-ik-fiets/

Cito Eindtoets 2018: een prestatie van formaat!

Ten aanzien van de onderwijsopbrengsten is er sprake van een sterke positieve trend: in 2018 scoort de Stichting voor het derde jaar op rij drie punten boven het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets...

https://www.veldvest.nl/actueel/cito-eindtoets-2018-een-prestatie-van-formaat/

Bezoek aan Kamp Vught

Dit bezoek, met duidelijke en verdrietige verhalen van de gidsen, heeft veel indruk op de kinderen gemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/kamp-vught/

Veldhoven-Midden Dag in het teken van circus

In de drie weken voorafgaand aan de Veldhoven-Midden Dag is gewerkt rond het thema ‘Bewegen en verbinden’...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhoven-midden-dag-in-het-teken-van-circus/

Brembochtdag 2018 – Kijken met andere ogen

In de weken voorafgaand aan De Brembochtdag is met de hele school gewerkt aan het project ‘Kijken met andere ogen’...

https://www.veldvest.nl/actueel/brembochtdag-2018-kijken-met-andere-ogen/

Groep 8 aan de macht!

Wanneer de Eindcito in april gemaakt is en de uitslag van de toets in mei bekend is, volgt voor de leerlingen van groep 8 een bijzondere periode...

https://www.veldvest.nl/actueel/groep-8-aan-de-macht/

Sponsorloop door kinderen van bs. De Berckacker

Deze stichting heeft als doel het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen in Rwanda...

https://www.veldvest.nl/actueel/sponsorloop-door-kinderen-van-bs-de-berckacker/

De scholen zijn weer begonnen

Met een nieuwe rugzak, gevuld met een fruithapje en wat drinken of een lunchpakketje stapten zij de wereld in die ‘school’ heet...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-scholen-zijn-weer-begonnen/

Verkeersbrigadiers

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen onze school veilig kunnen bereiken. De brigadiers zorgen er niet alleen voor dat hun eigen kind veilig op school komt, maar zij zijn er voor alle kinderen en doen dit op vrijwillige basis...

https://www.veldvest.nl/actueel/verkeersbrigadiers/

Groepsvorming

In de eerste weken van het schooljaar zijn de leerkrachten extra alert op het groepsvormingsproces in de groep...

https://www.veldvest.nl/actueel/groepsvorming/

Week Tegen Pesten

De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee wordt de leerkracht bedoeld...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-tegen-pesten/

BS de Meerhoef brengt bezoek aan het DAF museum

Na een gezamenlijke start is de groep gesplitst. De ene helft kon allerlei verkeerssituatie ervaren via computers...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-de-meerhoef-brengt-bezoek-aan-het-daf-museum/

Pelgrimeren groep 8 bs. De Rank

Het was een pelgrimstocht voor de leerlingen, met als doel hen bewust te maken van het feit dat ze zelf op hun eigen levenspad lopen en een weg moeten leren kiezen...

https://www.veldvest.nl/actueel/pelgrimeren-groep-8-bs-de-rank/

Feestelijke opening Kleur in de wijk! BS De Berckacker, donderdag 20 september 2018

Het startschot De feestelijke opening werd verricht door wethouder van onderwijs Daan de Kort en Chantal Gonzalez van Rabobank Eindhoven-Veldhoven...

https://www.veldvest.nl/actueel/feestelijke-opening-kleur-in-de-wijk-bs-de-berckacker-donderdag-20-september-2018/

Kinderboekenweek 2018 - Kom erbij!

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur...

https://www.veldvest.nl/actueel/kinderboekenweek-2018-kom-erbij/

Gezonde week op Basisschool Op Dreef

De week werd geopend met een “schoolrun” waarin allerlei oefeningen werden gedaan. De leerlingen van de groepen 7-8 namen de leerlingen van de groepen 1-2 aan de hand en de leerlingen van de groepen 5-6 liepen de “run” met leerlingen van de groepen 3-4; een mooie en sportieve happening...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezonde-week-op-basisschool-op-dreef/

Groot AugDictee

De winnaar van deze voorronde, mag op donderdag 8 november naar het Augustinianum waar de finale plaatsvindt...

https://www.veldvest.nl/actueel/groot-augdictee/

Kijkmomenten op de Veldvestscholen

De scholen geven op diverse wijzen invulling aan de kijkmomenten. De kinderen kunnen tijdens deze momenten, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van werken van de scholen...

https://www.veldvest.nl/actueel/kijkmomenten-op-de-veldvestscholen/

Nationaal Schoolontbijt 2018

Op basisschool De Berckacker sluit op 8 november 2018 de burgemeester van Veldhoven aan voor het ontbijt...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationaal-schoolontbijt-2018/

Leerlingenraad geïnstalleerd

Na een heuse campagneweek zijn er uit de groepen 6, 7 en 8 leerlingen gekozen om dit schooljaar hun klas en de school in de leerlingenraad te vertegenwoordigen...

https://www.veldvest.nl/actueel/leerlingenraad-genstalleerd/

Week van de Mediawijsheid: Heb jij het onder de duim?

Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-van-de-mediawijsheid-heb-jij-het-onder-de-duim/

Reflectionday

Gedurende deze periode wordt er vooral aandacht geschonken aan goed zichtbare kleding en materialen in het verkeer bij basisschoolkinderen...

https://www.veldvest.nl/actueel/reflectionday/

Vol verwachting klopt ons hart…..

Verschillende groepen hebben een bezoek gebracht aan het Pietenhuis in museum ’t Oude Slot in Veldhoven...

https://www.veldvest.nl/actueel/vol-verwachting-klopt-ons-hart/

bs. Meester Gijbels - 50 jaar

Halverwege de vorige eeuw was hij een centraal figuur in Knegsel. Hij was niet alleen vormend voor de kinderen van destijds de Sint-Antoniusschool...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-meester-gijbels-50-jaar/

Veldhoven Danst!

De eerste danslessen zijn gestart in de week van 5 november 2018. De kinderen hebben dan ook hard geoefend om samen met enkele professionals van de dansscholen Cardo Dance Department en Dédé Dance een heel mooie dans in elkaar te zetten...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhoven-danst/

Kijkmomenten op de Veldvestscholen

De scholen geven op diverse wijzen invulling aan de kijkmomenten. De kinderen kunnen tijdens deze momenten, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van werken van de scholen...

https://www.veldvest.nl/actueel/kijkmomenten/

Hoe houden wij onze speelplaats schoon?

Tijdens deze presentatie zijn de volgende vragen gesteld: Zie je wel eens afval op het schoolplein? Hoe kunnen we dat verminderen? Met de ideeën van de kinderen is een plan gemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/hoe-houden-wij-onze-speelplaats-schoon/

Voorlezen maakt je leuker!

De kinderen van de Meester Gijbelsschool verzamelden zich in de speelzaal, waar de burgemeester symbolisch de voorleesdagen opende door een lint door te knippen...

https://www.veldvest.nl/actueel/voorlezen-maakt-je-leuker/

Open podium op Basisschool De Meerhoef

Zo waren er dansjes en liedjes te bewonderen en lieten de kinderen van groep 3 zien dat ze al goed kunnen lezen...

https://www.veldvest.nl/actueel/open-podium-op-basisschool-de-meerhoef/

Journalisten Wereldnieuwskrant op De Berckacker

Lars, Milan, Tim en Arthur hebben interesse in wat er zich in wereld afspeelt. Alle vier doen ze onderzoek naar een eigen gekozen onderwerp vanuit interesse...

https://www.veldvest.nl/actueel/journalisten-wereldnieuwskrant-op-de-berckacker/

Veldhovense voorleeskampioenschappen 2019

De finaleronde van de Veldhovense voorleeskampioenschappen vond plaats op woensdag 13 februari 2019 in de Grote Zaal van Theater De Schalm...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhovense-voorleeskampioenschappen-2019/

Prijsuitreiking Reflectionday

Tijdens dit project was het belangrijk dat school en ouders de kinderen in hun reflecterende hesjes zo vaak mogelijk fotografeerden en deze foto’s instuurden...

https://www.veldvest.nl/actueel/prijsuitreiking-reflectionday/

De Heiacker Brainportschool!

Sinds het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ in november 2017 werkt De Heiacker, samen met vijf andere scholen in de regio, aan de ontwikkeling van de school aan de hand van de vijf pijlers van Brainport: 1...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-heiacker-brainportschool/

Landelijke opschoondag

Het doel van deze actie is natuurlijk om het dorp mooi schoon te houden, maar ook het creëren van participatie en betrokkenheid in de eigen omgeving...

https://www.veldvest.nl/actueel/landelijke-opschoondag/

Dag van de leerplicht/leerrecht 21 maart 2019

Een school, gevestigd in de plaats Koboko in Uganda, staat centraal bij dit thema. De gemeente Veldhoven is betrokken bij deze school...

https://www.veldvest.nl/actueel/dag-van-de-leerplichtleerrecht-21-maart-2019/

Theoretisch Verkeersexamen 2019

Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag...

https://www.veldvest.nl/actueel/theoretisch-verkeersexamen-2019/

De Grote Rekendag

Na de start ging iedere groep aan de slag op het eigen niveau. Zo werden in groep 4 poppetjes getekend die in verhouding moesten zijn met een kleine deur die in de klas stond...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-grote-rekendag/

Koningsspelen 2019

Ook dit jaar werd gestart met een Koningsdagontbijt en daarna werd het lied Pasapas gezongen en gedanst...

https://www.veldvest.nl/actueel/koningsspelen-2019/

Cito Eindtoets 2019: wederom een prestatie van formaat!

Ten aanzien van de onderwijsopbrengsten is er sprake van een sterke positieve trend: in 2019 scoort de Stichting voor het vierde jaar op rij drie punten boven het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets...

https://www.veldvest.nl/actueel/cito-eindtoets-2019-wederom-een-prestatie-van-formaat/

Samen leven, samen vieren en samen spelen

Samen leven, samen vieren en samen spelen zijn de bedoelingen die aan deze activiteit ten grondslag liggen...

https://www.veldvest.nl/actueel/samen-leven-samen-vieren-en-samen-spelen/

Kleuters worden bouwvakkers

Op de bouwplaats werden de kinderen rondgeleid door de moeder van Sam. Zij liet van alles zien, zoals een verwarmingsbuis van wel 100 meter lang...

https://www.veldvest.nl/actueel/kleuters-worden-bouwvakkers/

Opening techniekhuis

Op het terrein van de Kempen Campus (Kinderboerderij PWA-school) in Veldhoven hebben vmbo-leerlingen van het Sondervick College een techniekhuis gebouwd voor het PWA-college...

https://www.veldvest.nl/actueel/opening-techniekhuis/

Afronding leermonitorenopleiding

Tijdens de twee jaar durende opleiding heeft het vergroten van de inzichten van de leermonitoren met betrekking tot rekenonderwijs centraal gestaan, welke verbonden zijn aan de onderwijspraktijk van de eigen school...

https://www.veldvest.nl/actueel/afronding-leermonitorenopleiding/

Peanutbaltoernooi 2019

Vanaf 1986 vindt jaarlijks het peanutbaltoernooi plaats. De laatste jaren is Sportpark ‘De Korze’ het decor voor dit sportieve evenement...

https://www.veldvest.nl/actueel/peanutbaltoernooi-2019/

Groep 8 om nooit te vergeten

Wanneer de Eindcito in april gemaakt is en de uitslag van de toets in mei bekend is, volgt voor de leerlingen van groep 8 een bijzondere periode...

https://www.veldvest.nl/actueel/groep-8-om-nooit-te-vergeten/

Dromenboog

Maandagmiddag kwamen alle groepen samen om het schooljaar officieel te openen. Leerkrachten stelden zichzelf voor en maakten per groep hun droom bekend...

https://www.veldvest.nl/actueel/dromenboog/

De Disselboom terug in de tijd

In het Prehistorisch dorp maakten de leerlingen een tijdreis van 15.000 jaar. Onderweg hebben zij jagers uit de steentijd, boeren uit de prehistorie en ambachtslieden uit de middeleeuwen ontmoet...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-disselboom-terug-in-de-tijd/

Samenwerking stichting Veldvest en Nummereen Kinderopvang

De verbindingen hebben als doel om een beter en passender aanbod te maken voor ouders en kinderen op de diverse locaties...

https://www.veldvest.nl/actueel/samenwerking-stichting-veldvest-en-nummereen-kinderopvang/

Bs. Zeelsterhof en bs. De Meerhoef participeren in herdenkingsbijeenkomst

Op 11 september zijn er 4 leerlingen uit groep 8 van bs. De Meerhoef gekozen om de burgemeeser van Veldhoven te vergezellen naar een diner met alle andere burgemeesters van Noord-Brabant...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-zeelsterhof-en-bs-de-meerhoef-participeren-in-herdenkingsbijeenkomst/

ANWB Streetwise op basisschool De Meerhoef

ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. De Meerhoef vindt het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en biedt de kinderen graag ANWB Streetwise aan...

https://www.veldvest.nl/actueel/anwb-streetwise-op-basisschool-de-meerhoef/

Sponsorloop bs. De Rank

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 liepen rondjes om de school. Voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 was een route door de wijk uitgestippeld...

https://www.veldvest.nl/actueel/sponsorloop-bs-de-rank/

‘Kleur in de wijk’ op bs. St. Jan Baptist

Dit project is een onderdeel van Burgerschap waar leerlingen op de basisschool mee vertrouwd raken. Leerlingen leren om op verschillende manieren te onderzoeken hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe zij kunnen participeren in de maatschappij...

https://www.veldvest.nl/actueel/kleur-in-de-wijk-op-bs-st-jan-baptist/

Leerlingen groep 7 bs. De Heiacker treden op in het Engels

In 40 minuten was alles geoefend, en zelfs het publiek werd betrokken bij het oefenen en de opvoering! Daarna werd het verhaal van Peter Pan opgevoerd door de acteurs samen met alle kinderen en… helemaal in het Engels! Van begin tot eind zagen we stralende gezichten, grote glimlachen en plezier! De Engelse acteurs gaven aan erg onder de indruk te zijn van het niveau Engels van de kinderen, en zowel ouders als leerkrachten waren onder de indruk van de wijze waarop de acteurs samen met de kinderen zo’n geweldige opvoering neer kunnen zetten in zo’n korte tijd! Voor herhaling vatbaar…!

https://www.veldvest.nl/actueel/leerlingen-groep-7-bs-de-heiacker-treden-op-in-het-engels/

Herfstwandeling groep 1-2 , bs. aan ’t Heike

Ook in de klas wordt het steeds meer herfst. Buiten vinden we zakken vol met eikels en kastanjes die we mee naar binnen nemen om daarmee te sorteren, te tellen en te wegen...

https://www.veldvest.nl/actueel/herfstwandeling-groep-1-2-bs-aan-t-heike/

Week van Respect 2019

Met dit thema wordt aandacht besteed aan het vormen, hebben en uiten van je mening. Meningen komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar worden ergens door bepaald...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-van-respect-2019/

Nationaal Schoolontbijt 2019

De wethouder startte zijn bezoek in groep 7, waar hij er voor zorgde steeds met groepjes leerlingen het gesprek aan te gaan over wat een gezond ontbijt inhoudt...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationaal-schoolontbijt-2019/

Mediawijsheid: aan of uit?

In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even appjes checken of vroeg gaan slapen? Even op de tablet of samen een boekje lezen? De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’ Ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrienden, buren, verzorgers, leraren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid: de bedoeling is om van elkaar te leren en elkaar te helpen...

https://www.veldvest.nl/actueel/mediawijsheid-aan-of-uit/

Op excursie naar ‘’De Oliemeulen’’

De groepen hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het thema: Bijzondere bewoners vanuit de methode Blink geïntegreerd...

https://www.veldvest.nl/actueel/op-excursie-naar-de-oliemeulen/

Hij komt, hij komt...

De leerlingen hebben in de afgelopen weken volop gespeeld en gewerkt rondom het Sinterklaasfeest. Scholen bezochten het Sinterklaashuis in ’t Oude Slot, er werden volop pepernoten gebakken en op iedere school werd een heuse paardenstal gemaakt, zodat Ozosnel, het nieuwe paard van Sinterklaas, kon uitrusten van zijn ritjes op het dak bij het bezorgen van de schoencadeautjes...

https://www.veldvest.nl/actueel/hij-komt-hij-komt/

Van de beleidsgroep communicatie: bevindingen inspectieonderzoek najaar 2019

In het eindrapport is de inspectie zeer lovend over de professionele kwaliteitscultuur van de Stichting...

https://www.veldvest.nl/actueel/van-de-beleidsgroep-communicatie-bevindingen-inspectieonderzoek-najaar-2019/

St. Jan Baptist wint regiofinale First Lego League

Het First Lego League-team van basisschool Sint Jan Baptist en Dorpsvereniging Oerle hebben plannen met de kerk...

https://www.veldvest.nl/actueel/st-jan-baptist-wint-regiofinale-lego-league/

Zorgen voor elkaar

In een presentatie hebben de kinderen uitleg gekregen over hoe waardevol het kan zijn om een kerstkaart te mogen ontvangen en dan vooral als je eenzaam bent...

https://www.veldvest.nl/actueel/zorgen-voor-elkaar/

Vuur maken op De Heiacker

De outdoor-docent die de voorlichting kwam geven, liet alle leerlingen vooraf een eed afleggen. Zij moesten beloven om nooit vuur te maken op plekken waar dat niet is toegestaan en om altijd veilig met vuur om te gaan...

https://www.veldvest.nl/actueel/vuur-maken-op-de-heiacker/

Week van de nationale voorleesdagen

Ook op onze scholen besteden we hier aandacht aan. Leerlingen van groep 6-7-8 van Basisschool EigenWijs of bovenbouw groepen van SBO De Verrekijker mochten zich opgeven om voor te gaan lezen in de onder- en middenbouw groepen...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-van-de-nationale-voorleesdagen/

Gezonde voeding, healthy food

We openden het thema met een verhaal in het Engels: The very hungry caterpillar. In de weektaken laten we het thema steeds terugkomen met verschillende werkjes over Rupsje Nooitgenoeg en voeding...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezonde-voeding-healthy-food/

Thema “ziek zijn”

Verder heeft iedereen een bed en een dokter, chirurg of verpleegster geknutseld. Er zijn skeletten gelegd met Kapla en volgende week maken de kinderen een “ogentestkaart”...

https://www.veldvest.nl/actueel/thema-ziek-zijn/

“Letterfeest” bij groep 3 van bs. De Rank

In tweetallen gingen de kinderen in de school op zoek naar kaartjes van de letterspeurtocht. Met bepaalde letters kon uiteindelijk een zin gepuzzeld worden...

https://www.veldvest.nl/actueel/letterfeest-bij-groep-3-van-bs-de-rank/

Voedselbos en dorpsmoestuin in Vessem

In het voedselbos komen vele soorten fruitbomen, bessenstruiken en andere eetbare planten. Het is een vorm van ecologisch/biologische voedselproductie die duurzaam is met een grote biodiversiteit...

https://www.veldvest.nl/actueel/voedselbos-en-dorpsmoestuin-in-vessem/

Gastles Burgerschap op Basisschool De Berckacker

De les was opgebouwd in delen. In het eerste deel heeft mevrouw Van Wetten over zichzelf verteld, over haar blindheid en hoe zij hiermee is omgegaan...

https://www.veldvest.nl/actueel/gastles-burgerschap-op-basisschool-de-berckacker/

Week van de Lentekriebels

Een van de doelen van de Week van de Lentekriebels is om scholen kennis te laten maken met het thema...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-van-de-lentekriebels/

Onderwijs in ‘Huysackers’

Het is al mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven voor de nieuwe locatie Huysackers. De eerste leerlingen zijn al ingeschreven...

https://www.veldvest.nl/actueel/onderwijs-in-huysackers/

De leerlingen gaan weer naar school

Ook in deze wat andere tijd zijn nieuwe kinderen van harte welkom en blijft het gewoon mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven op de school van uw voorkeur...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-leerlingen-gaan-weer-naar-school/

Onderwijs in Huysackers

Locatie schoolgebouw Via het Raadsnieuws van het Veldhovens Weekblad is bekend gemaakt dat de tijdelijke voorziening er eind augustus misschien niet zal staan...

https://www.veldvest.nl/actueel/huysackers/

PWA-VSO leerlingen maken een Tie-dye shirt

Veldvest biedt met de VSO-afdeling van de Prins Willem-Alexanderschool onderwijs en begeleiding, elk met een eigen karakter, die zo goed mogelijk aansluiten bij de specifieke onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen...

https://www.veldvest.nl/actueel/pwa-vso-leerlingen-maken-een-tie-dye-shirt/

Doos met knikkers!

Al snel werd er bedacht dat we die wel zouden kunnen gebruiken voor een knikkerbaan. Goed plan! Een knikkerbaan voor buiten...

https://www.veldvest.nl/actueel/doos-met-knikkers/

St. Lambertus winnaar Jeugdkrakercompetitie 2020

De Jeugdkrakercompetitie daagt de leerlingen uit om kritisch te denken en relevante informatie te filteren...

https://www.veldvest.nl/actueel/st-lambertus-winnaar-nationale-jeugdkrakercompetitie-2020/

We gaan weer naar school

Met een nieuwe rugzak, gevuld met een fruithapje en wat drinken of een heus lunchpakket stapten zij de wereld in die ‘school’ heet...

https://www.veldvest.nl/actueel/we-gaan-weer-naar-school/

Schoolontbijt op Basisschool aan ‘t Heike

Alle groepen hadden een korte spreuk of liedje voorbereid om zich voor te stellen aan elkaar. Daarna konden leerlingen en leerkrachten smullen van al het lekkers...

https://www.veldvest.nl/actueel/schoolontbijt-op-basisschool-aan-t-heike/

Kinderpostzegelactie 2020

Sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net voorbij en veel kinderen waren wees geworden...

https://www.veldvest.nl/actueel/kinderpostzegelactie-2020/

Jubileum op bs. De Rank

De kinderen hebben genoten van tapas maken, breakdance, graffiti, freerunning en nog veel meer. Daarnaast heeft iedere klas een stuk van het schoollied ingezongen bij muziekschool Art4U en is er een heuse videoclip bij gemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/jubileum-op-bs-de-rank/

Struisvogels PWA eerste prijs opschoonactie

Vol trots nam Ruben namens de hele groep de prijs in ontvangst. Een cheque ter waarde van 300 euro. De meester en juffen gaan samen met de leerlingen bekijken hoe ze de prijs het beste kunnen besteden...

https://www.veldvest.nl/actueel/struisvogels-pwa-eerste-prijs-opschoonactie/

Veel aandacht voor De Kinderboekenweek ‘En Toen’ op bs. St. Jan Baptist

De leerlingen uit groep 8 hebben voorgelezen bij de kleuters en de peuters. Elke groep heeft een filmpje gemaakt over de activiteiten die gedaan zijn in de groep rondom het thema ‘En Toen’...

https://www.veldvest.nl/actueel/veel-aandacht-voor-de-kinderboekenweek-en-toen-op-bs-st-jan-baptist/

Veldvest trots op frisse scholen

Deze positieve foto dankt Veldvest aan de investeringen die in 2011 al gedaan zijn. Toen is Stichting Veldvest gestart met het optimaliseren van de luchtkwaliteit in de scholen...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldvest-trots-op-frisse-scholen/

Nationaal schoolontbijt, 2 tot en met 6 november 2020

De school kiest zelf een ochtend in die week waarop met elkaar ontbeten wordt. Dit jaar wordt het ontbijt verzorgd door school in samenwerking met het Nationaal Schoolontbijt De kinderen van groep 1 t/m 6 krijgen een leuk boek mee naar huis over Kolletje & Dirk...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationaal-schoolontbijt-2-tot-en-met-6-november-2020/

Het is herfst!

De leerlingen vissen met takjes in de plassen en gooien bladeren omhoog om te zien hoe ze weer naar beneden dwarrelen...

https://www.veldvest.nl/actueel/het-is-herfst/

Leerlingenraad

Recent is de eerste leerlingenraad van bs. aan ’t Heike gestart. Daaraan voorafgaand hebben veel leerlingen hun motivatiebrief voor deelname aan de leerlingenraad ingediend...

https://www.veldvest.nl/actueel/leerlingenraad/

KUNSTWEKEN

Dit kunstwerk kan thuis bekeken worden. De leerlingen hebben een eigen museumfolder mee naar huis gekregen...

https://www.veldvest.nl/actueel/kunstweken/

Inspiratiebijeenkomst voor PABO(ALO) studenten

Vanuit diverse PABO opleidingen zijn er studenten binnen Veldvest actief. In de jaarkalender van de Stichting zijn ontmoetingsmomenten opgenomen, waarbij de studenten elkaar en enkele collega’s van Veldvest treffen...

https://www.veldvest.nl/actueel/inspiratiebijeenkomst-voor-paboalo-studenten/

Start 2021

De resterende dagen tot aan de kerstvakantie is er door alle teamleden op de scholen hard gewerkt om het thuisonderwijs, voor de start in 2021, zo goed mogelijk vorm te geven...

https://www.veldvest.nl/actueel/start-2021/

Leren programmeren

In de kleutergroepen is een nieuw lespakket aangeboden. De kleuters hebben OSMO ontdekt. Tijdens verschillende lessen hebben ze leren werken met dit pakket, dat op heel veel manieren ingezet kan worden...

https://www.veldvest.nl/actueel/leren-programmeren/

Spandoek bs. De Disselboom

Ouders hebben in de appgroep een idee geopperd om iets voor alle leerkrachten te doen. Daarbij is het maken van een spandoek ontstaan en een aantal leerlingen van groep 7 heeft dit spandoek vormgegeven...

https://www.veldvest.nl/actueel/spandoek-bs-de-disselboom/

Vacature: Voorzitter college van bestuur

De voorzitter college van bestuur die wij zoeken, beschikt over: Strategische visie en externe samenwerkingsgerichtheid Als voorzitter van het eenhoofdig college van bestuur heb je een externe blik en ben je sterk bewust van de maatschappelijke opgave van de stichting in de regio...

https://www.veldvest.nl/actueel/vacature-voorzitter-college-van-bestuur/

Kleuteronderwijs op bs. De Heiacker

Langzaamaan stromen er steeds meer kinderen in en op dit moment telt de groep al 14 leerlingen. Nu inmiddels de leerlingen weer echt naar school kunnen, wordt er vooral verder gegaan met het verkennen van elkaar, de juffen, de materialen, de regels en afspraken en het schoolgebouw...

https://www.veldvest.nl/actueel/kleuteronderwijs-op-bs-de-heiacker/

Evaluatie online onderwijs

Op enkele basisscholen is een enquête hiervoor uitgezet onder de ouders. De respons op deze enquête was tot volle tevredenheid...

https://www.veldvest.nl/actueel/evaluatie-online-onderwijs/

Week van de Lentekriebels 2021

In het lespakket wat dat gebruikt wordt, wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's: ·         Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld ·         Voortplanting en gezinsvorming ·         Sociale en emotionele ontwikkeling ·         Seksuele weerbaarheid In groep 3-4 wordt op sommige scholen gebruik gemaakt van het prentenboek Wiebe is verliefd...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-van-de-lentekriebels-2021/

Theoretisch Verkeersexamen 2021

Zij beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag...

https://www.veldvest.nl/actueel/theoretisch-verkeersexamen-2021/

Voorjaar op bs. De Heiacker

De leerlingen waren vol verwondering. Van klein tot groot. Een klein nieuw leven van zo dichtbij, dat aangeraakt en bewonderd kon worden...

https://www.veldvest.nl/actueel/voorjaar-op-bs-de-heiacker/

Werken bij stichting Veldvest

Misschien zijn er nog studenten die deze bijeenkomst hebben gemist of momenteel (af)studeren aan de Pabo van de Fontys...

https://www.veldvest.nl/actueel/werken-bij-stichting-veldvest/

Toekomststoel met duurzame doelen Gedeelde eerste plaats voor toekomststoel ‘Houtje touwtje’ en ‘Tonny’

Sander, Lars en Lisanne bedachten de toekomststoel ‘Tonny’. Een oud stalen vat hergebruikt om een tweezits bankje van te maken...

https://www.veldvest.nl/actueel/toekomststoel-met-duurzame-doelen-gedeelde-eerste-plaats-voor-toekomststoel-houtje-touwtje-en-tonny/

Gezonde school

Uit het behaalde vignet blijkt dat bs. De Berckacker zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht heeft voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezonde-school/

Groeten uit 100-jarig Veldhoven

Voor het schoolgebouw aan het Kanteel werd het eerste exemplaar van het boek ‘Groeten uit 100-jarig Veldhoven’ uitgereikt door de directeur aan Anne...

https://www.veldvest.nl/actueel/groeten-uit-100-jarig-veldhoven/

Basisschool De Meerhoef 65 jaar!

Een jubileumcommissie is in het voorjaar van 2020 gestart met de organisatie van een jubileumprogramma...

https://www.veldvest.nl/actueel/basisschool-de-meerhoef-65-jaar/

Project Planmatig Verrijken

Techniek als rode draad De leerkracht verkent samen met de leerling Planmatig Verrijken (PV) welke technische opdracht hij/zij interessant vindt om te onderzoeken, te ontwerpen en uiteindelijk te maken...

https://www.veldvest.nl/actueel/project-planmatig-verrijken/

Project Lambertus en Disselboom

https://www.veldvest.nl/actueel/project/

Week tegen Pesten

Het thema sluit erg goed aan bij onze Gouden Weken activiteiten. De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas...

https://www.veldvest.nl/actueel/pesten/

kinderboekenweek 2021

Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber...

https://www.veldvest.nl/actueel/kinderboekenweek/

Druk bezochte informatiemiddag locatie Huysackers

Ondertussen worden er nog wekelijks aanvragen ontvangen voor rondleidingen/ kennismakingsgesprekken en inschrijvingen van nieuwe (toekomstige) bewoners van de wijk Huysackers...

https://www.veldvest.nl/actueel/informatiemiddag-huysackers/

Kindermedezeggenschapsraad

Door het meedenken en meebeslissen, leren leerlingen mede verantwoordelijkheid te dragen en oefenen ze hun communicatieve vaardigheden...

https://www.veldvest.nl/actueel/kindermedezeggenschapsraad/