Gevonden in Pagina's

Home

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs...

https://www.veldvest.nl/

Over Veldvest

Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/

Onderwijs

Zo divers als de samenleving is zo divers zijn ook de scholen in het primair onderwijs, ieder met een eigen identiteit of onderwijskundige (in)richting.

https://www.veldvest.nl/onderwijs/

Ouders

Veldvest hecht grote waarde aan een goede communicatie met ouders en streeft intern en extern naar een open, respectvolle, kritische en betrokken houding, gericht op partnerschap en vertrouwen...

https://www.veldvest.nl/ouders/

Actueel

De laatste nieuwtjes

https://www.veldvest.nl/actueel/

Contact

Bezoekadres Het kantoor van Veldvest ligt aan het Pastoor Jansenplein 21 in Veldhoven en is dagelijks geopend van 8...

https://www.veldvest.nl/contact/

ANBI

Veldvest staat geregistreerd als ANBI. Een ANBI is een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut...

https://www.veldvest.nl/anbi/

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: de eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud; Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt...

https://www.veldvest.nl/disclaimer/

Downloads

U heeft informatie nodig? Klik op onderstaande links en u treft een pdf-bestand aan.

https://www.veldvest.nl/downloads/

Privacy

Stichting Veldvest verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gegevens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor Veldvest van groot belang...

https://www.veldvest.nl/privacyverklaring-veldvest/

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/passend-onderwijs/

Beleidsgroepen

Binnen Veldvest zijn beleidsgroepen werkzaam waarin met name directeuren en incidenteel regisseurs en leermonitoren participeren...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/beleidsgroepen/

Professionalisering

Educatie omvat naast kennisoverdracht ook toerusting en vorming. Veldvest gaat uit van doelen en inhouden die recht doen aan drie leertheoretische benaderingen...

https://www.veldvest.nl/onderwijs/professionalisering/

Raad van toezicht

De raad van toezicht beoordeelt het beleid van de Stichting en controleert of middelen doelmatig en rechtmatig worden ingezet...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/raad-van-toezicht/

College van bestuur

Stichting Veldvest heeft een eenhoofdig college van bestuur dat toezichthoudend en beleidsvormend te werk gaat...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/college-van-bestuur/

Stafafdeling

De stafafdeling van Veldvest is ondergebracht bij het kantoor van de Stichting. Twee bestuursadviseurs adviseren enerzijds het bestuur ten aanzien van beleidsvoorbereidende processen.

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/stafafdeling/

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van verschillende scholen van Veldvest...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/gmr/

Werken bij stichting Veldvest

Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs Veldhoven e.o. biedt kwalitatief goed en gevarieerd primair onderwijs aan, bedoeld voor kinderen in Veldhoven en de kerkdorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre...

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/werken-bij-stichting-veldvest/

Jaarverslag stichting Veldvest 2017

Het jaarverslag van stichting Veldvest treft u aan via de onderstaande link:

https://www.veldvest.nl/over-veldvest/jaarverslag-stichting-veldvest-2017/

Vakantierooster

Vakantierooster stichting Veldvest

https://www.veldvest.nl/ouders/vakantierooster/

Klachtenregeling

Soms kan het voorkomen dat de relatie onder spanning komt te staan en er geen ingang meer lijkt te zijn voor een constructief gesprek...

https://www.veldvest.nl/ouders/klachtenregeling/

Gevonden in nieuws

Herfstactiviteiten in het bos - De Disselboom

De leerlingen vonden het erg interessant om te horen wat daarvan de oorzaak is. Het slib in het ven wordt afgegraven, zodat de zeldzame oeverkruidplanten behouden kunnen blijven, daarna wordt het ven weer gevuld...

https://www.veldvest.nl/actueel/herfstactiviteiten-in-het-bos-de-disselboom/

Techniekochtend Meester Gijbels

De kinderen leerden onder andere dat een driehoek sterker is dan een vierkant, dat je op vier halve eieren veel boeken kunt leggen! Dit komt door de boogconstructie...

https://www.veldvest.nl/actueel/techniekochtend-meester-gijbels/

Jan van den Hout: 50 jaar Veldvest!

Na zijn militaire dienst begon Jan in 1967 op Basisschool Zeelsterhof. Daar heeft hij 40 dienstjaren volgemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/jan-van-den-hout-50-jaar-veldvest/

Bs. De Heiacker ontvangt predicaat 'aspirant-Brainportschool'

Deze scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-de-heiacker-ontvangt-predicaat-aspirant-brainportschool/

Basisschool EigenWijs steunt Sint Maarten

In september heeft de school haar actuele leesaanbod onder de loep genomen en gesaneerd. Er zijn heel veel boeken afgeschreven, die vervangen zijn door een nieuw, gemoderniseerd leesaanbod...

https://www.veldvest.nl/actueel/basisschool-eigenwijs-steunt-sint-maarten/

Eerste prijs First Lego League – Basisschool EigenWijs

Onderdeel 1 was het programmeren van een Lego Mindstorms robot en deze in drie rondes allerlei taken laten doen...

https://www.veldvest.nl/actueel/eerste-prijs-first-lego-league-basisschool-eigenwijs/

Muziekproject ‘Blaasbende’

Zeven weken lang krijgen de kinderen van een muziekleraar les op hun instrument en wekelijks sjouwen ze de (zware) koffer op en neer zodat ze ook thuis kunnen oefenen...

https://www.veldvest.nl/actueel/muziekproject-blaasbende/

Nationale Voorleesdagen 2018

Diverse Veldvestscholen besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, door extra voorlezen, of door een presentatie van het winnende prentenboek “Sttt! De tijger slaapt”, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationale-voorleesdagen-2018/

De Meerhoef komt op voor kinderrechten

Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-meerhoef-komt-op-voor-kinderrechten/

Manifest 'Pleinspelen" - bs. De Berckacker

Voordat de activiteiten binnen een van de bovengenoemde domeinen start, neemt de leerkracht de groep als uitgangspunt en wordt gekeken wat er nodig is in de komende periode voor de groep, de leerling en de leerkracht...

https://www.veldvest.nl/actueel/manifest-pleinspelen/

Leerlingen Basisschool aan ’t Heike - goed zichtbaar in de prijzen gevallen!

Reflection Day, het project op het gebied van verkeersveiligheid bestaat vijf jaar. In Zuid-Oost Brabant doen ongeveer 95% van de basisscholen mee; in totaal 11...

https://www.veldvest.nl/actueel/leerlingen-basisschool-aan-t-heike-goed-zichtbaar-in-de-prijzen-gevallen/

Veldhovense voorleeskampioen 2018

Onder het oog van een deskundige jury streden zeven schoolkampioenen onder aanmoediging van hun klasgenoten op maandag 5 februari om deze titel...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhovense-voorleeskampioen-2018/

Tevredenheidspeiling

Net als twee jaar geleden wordt aan ouders de gelegenheid gegeven om de mate van tevredenheid over onze scholen aan ons kenbaar te maken...

https://www.veldvest.nl/actueel/tevredenheidspeiling/

Gezamenlijk succes!

We weten dat er in ieder geval geen groepen naar huis zijn gestuurd. Er is door de teams alles aan gedaan om dit te voorkomen: groepen zijn verdeeld binnen de school; collega’s hebben meer dagen gewerkt dan normaal; geplande ambulante tijden zijn ingezet voor de groepen; directeuren hebben groepen opgevangen; Nummereen heeft zijn best gedaan om pedagogische medewerkers toe te voegen en zullen dit blijven doen als we hierom vragen; ook Korein is bereid gevonden om in de komende tijd een bijdrage te leveren door het toevoegen van hun personeel aan de school bij ziekte en gebrek aan vervangers...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezamenlijk-succes/

Basisschool De Brembocht in een nieuw jasje!

Plafonds zijn vernieuwd, vloerbedekking vervangen, meters kabels zijn weggewerkt en er is vooral veel geschilderd...

https://www.veldvest.nl/actueel/basisschool-de-brembocht-in-een-nieuw-jasje/

Vessem is weer schoon!

Vooraf was het hele gebied verdeeld in kleinere gebieden zodat de groepen precies wisten welk stuk van Vessem zij moesten ontdoen van papier, plastic en ander afval...

https://www.veldvest.nl/actueel/vessem-is-weer-schoon/

De Grote Rekendag 2018

De Grote Rekendag is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-grote-rekendag-2018/

Kunst met een grote K

Er werden gesprekken gevoerd over wat Kunst eigenlijk is en waarom je je aangetrokken kunt voelen tot een bepaald schilderij of kunstvoorwerp...

https://www.veldvest.nl/actueel/kunst-met-een-grote-k/

Nieuws van de Leerlingenraad St. Lucij

Onder het genot van een heerlijk kopje soep spraken Siem, Bram, Lou-Anne en Meeke met meester Gerard en meester Sander over een aantal onderwerpen die vanuit de groepsvergadering op de agenda gekomen waren...

https://www.veldvest.nl/actueel/nieuws-van-de-leerlingenraad-st-lucij/

Koningsspelen 2018

Dit jaar werd er, onder een warme lentezon, volop gesport door de kinderen van de basisscholen. De sfeer was prima en mede dankzij de vele hulpouders was deze editie van de Koningsspelen dan ook weer een groot succes...

https://www.veldvest.nl/actueel/koningsspelen-2018/

Blij dat ik fiets!

Het praktisch verkeersexamen volgt op het theoretisch Verkeersexamen, dat jaarlijks plaatsvindt in april...

https://www.veldvest.nl/actueel/blij-dat-ik-fiets/

Cito Eindtoets 2018: een prestatie van formaat!

Ten aanzien van de onderwijsopbrengsten is er sprake van een sterke positieve trend: in 2018 scoort de Stichting voor het derde jaar op rij drie punten boven het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets...

https://www.veldvest.nl/actueel/cito-eindtoets-2018-een-prestatie-van-formaat/

Bezoek aan Kamp Vught

Dit bezoek, met duidelijke en verdrietige verhalen van de gidsen, heeft veel indruk op de kinderen gemaakt...

https://www.veldvest.nl/actueel/kamp-vught/

Veldhoven-Midden Dag in het teken van circus

In de drie weken voorafgaand aan de Veldhoven-Midden Dag is gewerkt rond het thema ‘Bewegen en verbinden’...

https://www.veldvest.nl/actueel/veldhoven-midden-dag-in-het-teken-van-circus/

Brembochtdag 2018 – Kijken met andere ogen

In de weken voorafgaand aan De Brembochtdag is met de hele school gewerkt aan het project ‘Kijken met andere ogen’...

https://www.veldvest.nl/actueel/brembochtdag-2018-kijken-met-andere-ogen/

Groep 8 aan de macht!

Wanneer de Eindcito in april gemaakt is en de uitslag van de toets in mei bekend is, volgt voor de leerlingen van groep 8 een bijzondere periode...

https://www.veldvest.nl/actueel/groep-8-aan-de-macht/

Sponsorloop door kinderen van bs. De Berckacker

Deze stichting heeft als doel het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen in Rwanda...

https://www.veldvest.nl/actueel/sponsorloop-door-kinderen-van-bs-de-berckacker/

De scholen zijn weer begonnen

Met een nieuwe rugzak, gevuld met een fruithapje en wat drinken of een lunchpakketje stapten zij de wereld in die ‘school’ heet...

https://www.veldvest.nl/actueel/de-scholen-zijn-weer-begonnen/

Verkeersbrigadiers

Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen onze school veilig kunnen bereiken. De brigadiers zorgen er niet alleen voor dat hun eigen kind veilig op school komt, maar zij zijn er voor alle kinderen en doen dit op vrijwillige basis...

https://www.veldvest.nl/actueel/verkeersbrigadiers/

Groepsvorming

In de eerste weken van het schooljaar zijn de leerkrachten extra alert op het groepsvormingsproces in de groep...

https://www.veldvest.nl/actueel/groepsvorming/

Week Tegen Pesten

De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee wordt de leerkracht bedoeld...

https://www.veldvest.nl/actueel/week-tegen-pesten/

BS de Meerhoef brengt bezoek aan het DAF museum

Na een gezamenlijke start is de groep gesplitst. De ene helft kon allerlei verkeerssituatie ervaren via computers...

https://www.veldvest.nl/actueel/bs-de-meerhoef-brengt-bezoek-aan-het-daf-museum/

Pelgrimeren groep 8 bs. De Rank

Het was een pelgrimstocht voor de leerlingen, met als doel hen bewust te maken van het feit dat ze zelf op hun eigen levenspad lopen en een weg moeten leren kiezen...

https://www.veldvest.nl/actueel/pelgrimeren-groep-8-bs-de-rank/

Feestelijke opening Kleur in de wijk! BS De Berckacker, donderdag 20 september 2018

Het startschot De feestelijke opening werd verricht door wethouder van onderwijs Daan de Kort en Chantal Gonzalez van Rabobank Eindhoven-Veldhoven...

https://www.veldvest.nl/actueel/feestelijke-opening-kleur-in-de-wijk-bs-de-berckacker-donderdag-20-september-2018/

Kinderboekenweek 2018 - Kom erbij!

BFF, hartsvriendinnen, bloedbroeders, het zijn allemaal hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur...

https://www.veldvest.nl/actueel/kinderboekenweek-2018-kom-erbij/

Gezonde week op Basisschool Op Dreef

De week werd geopend met een “schoolrun” waarin allerlei oefeningen werden gedaan. De leerlingen van de groepen 7-8 namen de leerlingen van de groepen 1-2 aan de hand en de leerlingen van de groepen 5-6 liepen de “run” met leerlingen van de groepen 3-4; een mooie en sportieve happening...

https://www.veldvest.nl/actueel/gezonde-week-op-basisschool-op-dreef/

Groot AugDictee

De winnaar van deze voorronde, mag op donderdag 8 november naar het Augustinianum waar de finale plaatsvindt...

https://www.veldvest.nl/actueel/groot-augdictee/

Kijkmomenten op de Veldvestscholen

De scholen geven op diverse wijzen invulling aan de kijkmomenten. De kinderen kunnen tijdens deze momenten, onder leiding van een leerkracht, in een (kleuter)groep kennismaken met de manier van werken van de scholen...

https://www.veldvest.nl/actueel/kijkmomenten-op-de-veldvestscholen/

Nationaal Schoolontbijt 2018

Op basisschool De Berckacker sluit op 8 november 2018 de burgemeester van Veldhoven aan voor het ontbijt...

https://www.veldvest.nl/actueel/nationaal-schoolontbijt-2018/