Dinsdag 15 mei 2018

Blij dat ik fiets!

Op veel scholen van Veldvest loopt de spanning wat op: het praktisch verkeersexamen komt er aan!


Het praktisch verkeersexamen volgt op het theoretisch Verkeersexamen, dat jaarlijks plaatsvindt in april. De leerlingen krijgen dan 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier voorgeschoteld. Het VVN theoretisch Verkeersexamen toetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens zo belangrijk.

In de komende weken stappen veel leerlingen ook op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of leerlingen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer.

De kinderen fietsen een route door hun eigen woonomgeving. In de weken voor het examen hebben de kinderen, met hun ouders, de route al kunnen oefenen. Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers, vaak behulpzame ouders, die beoordelen of de kinderen goed handelen. Na het examen bespreekt de eigen leerkracht de resultaten in de klas. Daarna vindt de uitreiking van de verkeersdiploma’s plaats.

 

Meer nieuws