Dinsdag 12 juni 2018

Brembochtdag 2018 – Kijken met andere ogen

De Brembochtdag stond op 7 juni jl. in het teken van ‘landen’. Kinderen kregen een dansworkshop aangeboden en in de middag vond een marktpresentatie plaats, waarbij ouders, opa’s, oma’s en andere bekenden van harte welkom waren.


In de weken voorafgaand aan De Brembochtdag is met de hele school gewerkt aan het project ‘Kijken met andere ogen’. De kernwaarden van de school, diversiteit, verantwoordelijkheid en verbondenheid kwamen hierin terug. Er werd letterlijk en figuurlijk geproefd aan andere landen en culturen, waarbij het accent lag op datgeen wat de mensen met elkaar verbindt, wat ze gemeen hebben en wat verschillen zijn.

Iedere groep koos een land om uit te werken: gebruiken, rituelen, geloof, de taal en daar waar mogelijk rekenen, wereldoriënterende zaken en creativiteit. De groepen kozen de volgende landen: Nederland (groep 1-2), Japan (groep 3), Zuid-Afrika (groep 4), Engeland (groep 5), Australië (groep 6), Brazilië (groep 7) en Mexico (groep 8).

Vertelclub Verve heeft in alle groepen een start gemaakt met het vertellen van een verhaal, aansluitend bij de gekozen landen. Op De Brembochtdag zelf kregen alle groepen een workshop aangeboden, waarbij ze een dans leerden, uit het gekozen land. ’s Middags zijn deze dansen tijdens de marktvoorstelling opgevoerd voor alle aanwezigen.

De bezoekers konden tijdens de marktpresentatie bij de kraampjes van de verschillende landen genieten van de uitwerking van het landenthema: hapjes proeven en kijken naar de fraai uitgedoste kinderen. Een geslaagde dag waarbij letterlijk geproefd werd van culturen op school.

Meer nieuws