Dinsdag 12 december 2017

Bs. De Heiacker ontvangt predicaat 'aspirant-Brainportschool'

Onlangs besloot de Commissie van Toezicht van de Brainport Scholen om een kopgroep van negen scholen uit het primair onderwijs (po) de status van aspirant-Brainport Scholen toe te kennen. Eén van deze scholen is basisschool De Heiacker.

Deze scholen delen kennis en ervaringen binnen zogeheten learning communities, zodat ze veel meer vaart zetten achter onderwijsvernieuwing dan wanneer ze allemaal afzonderlijk met dezelfde kwesties bezig zijn. Rode draad voor de Brainport Scholen zijn vijf pijlers:

  • Contextrijke leeromgeving; de school zoekt verbinding met de omgeving;
  • Internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap.
  • 3O-leren; Ondernemen, Onderzoekend en Ontwerpend leren.
  • Professionalisering onderwijsteams.
  • Learning Community; de school deelt good practices.

Meer nieuws