Dinsdag 22 mei 2018

Cito Eindtoets 2018: een prestatie van formaat!

Op donderdag 17 mei jl. trakteerde het bestuur van Veldvest alle personeelsleden van de scholen op gebak en zegde hiermee dank voor een buitengewone prestatie: voor het derde jaar op rij scoorden de scholen van de Stichting drie punten hoger dan het landelijk gemiddelde!


Ten aanzien van de onderwijsopbrengsten is er sprake van een sterke positieve trend: in 2018 scoort de Stichting voor het derde jaar op rij drie punten boven het landelijk gemiddelde op de Cito Eindtoets. De gemiddelde score op Veldvestniveau blijft stijgen: van de 14 scholen is er een forse groep bovengemiddeld presterende scholen, op weg naar excellentie: 8 scholen hebben hoger dan de bovengrens van hun schoolgroep gescoord en 5 scholen scoorden boven het gemiddelde van hun schoolgroep.

In de afgelopen jaren is er binnen stichting Veldvest flink geïnvesteerd in de onderwijskundige kwaliteit van de diverse schoolteams en dit werpt zijn vruchten af. Het handelingsrepertoire van de leerkrachten is uitgebreid, waardoor zowel de onderwijskundige als pedagogische doelen, die we met de kinderen voor ogen hebben, behaald worden.

Meer nieuws