Dinsdag 12 maart 2019

De Heiacker Brainportschool!

De commissie van Toezicht van Brainportscholen heeft Basisschool De Heiacker officieel benoemd als Brainportschool! Daar zijn ze uiteraard heel trots op; dit betekent namelijk dat De Heiacker op een goede manier investeert in de toekomst van de leerlingen!


Sinds het Kennisfestival ‘Leren in Brainport’ in november 2017 werkt De Heiacker, samen met vijf andere scholen in de regio, aan de ontwikkeling van de school aan de hand van de vijf pijlers van Brainport:
1. 3O-leren; Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend leren;
2. contextrijke leeromgeving; het onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de omgeving;
3. internationalisering; ontwikkeling van wereldburgerschap;
4. professionalisering onderwijsteams;
5. samenwerking; het delen van good practices.

Het Engels en de lessen Wetenschap & Technologie van De Heiacker zijn duidelijk herkenbaar in bovenstaande pijlers. Ook de wijze waarop de leerkrachten zich professionaliseren en de wijze waarop De Heiacker zeer goede leerresultaten behaalt, is gezien door de Commissie van Toezicht en de kerngroep van Brainport.
Als aanbeveling zou de school meer contacten kunnen leggen met bedrijven in de omgeving.

Meer nieuws