Dinsdag 30 januari 2018

De Meerhoef komt op voor kinderrechten

Jaarlijks start Basisschool De Meerhoef op 20 november, de Dag van de Kinderrechten, met het project ’kinderrechten’. Tussen 20 november en de kerstmarkt op 21 december jl., hebben de leerlingen thuis en op school allerlei acties uitgevoerd om geld in te zamelen voor het goede doel wat aan het project gekoppeld was namelijk: Defence for Childeren, uitgekozen door de leerlingen van de kindermedezeggenschapsraad (KMR).


Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.

Tegen het einde van de inzamelingsactie zijn twee medewerkers van Defence for Children op de basisschool geweest om een gastles te verzorgen over het VN-Kinderrechtenverdrag. De kinderen wisten de stof goed toe te passen op het kinderrechtenspel dat aan het einde van de training werd gespeeld en stelden goed doordachte vragen aan de medewerkers.

Op dinsdag 23 januari 2018 was het zover en kon de KMR symbolisch een cheque overhandigen aan een medewerkster van Defence for Childeren.  Het project kinderrechten was niet alleen leerzaam, maar het enthousiasme en de inzet van de leerlingen heeft geresulteerd in een geweldig bedrag: €1209,70 voor Defence for Children.

Meer nieuws