Dinsdag 30 januari 2018

De Meerhoef komt op voor kinderrechten

Jaarlijks start Basisschool De Meerhoef op 20 november, de Dag van de Kinderrechten, met het project ’kinderrechten’. Tussen 20 november en de kerstmarkt op 21 december jl., hebben de leerlingen thuis en op school allerlei acties uitgevoerd om geld in te zamelen voor het goede doel wat aan het project gekoppeld was namelijk: Defence for Childeren, uitgekozen door de leerlingen van de kindermedezeggenschapsraad (KMR).