Maandag 12 maart 2018

Gezamenlijk succes!

De lente is begonnen. Dat betekent niet alleen dat het aangenamer weer wordt, maar tevens dat de piek van het ziekteverzuim gaat afnemen. Een goed moment om terug te kijken hoe de scholen dit in de afgelopen periode hebben opgevangen.


We weten dat er in ieder geval geen groepen naar huis zijn gestuurd.
Er is door de teams alles aan gedaan om dit te voorkomen:

  • groepen zijn verdeeld binnen de school;
  • collega’s hebben meer dagen gewerkt dan normaal;
  • geplande ambulante tijden zijn ingezet voor de groepen;
  • directeuren hebben groepen opgevangen;
  • Nummereen heeft zijn best gedaan om pedagogische medewerkers toe te voegen en zullen dit blijven doen als we hierom vragen;
  • ook Korein is bereid gevonden om in de komende tijd een bijdrage te leveren door het toevoegen van hun personeel aan de school bij ziekte en gebrek aan vervangers.

Al met al een fantastische prestatie in een periode waarin de schaarste van leerkrachten het meest voelbaar is.
Een groot compliment aan alle medewerkers die hiervoor gezorgd hebben, is hierbij op zijn plaats.

Namens het bestuur van Veldvest,

Niek Coelen

Meer nieuws