Woensdag 26 januari 2022

Het leerlingaantal van stichting Veldvest groeit

Na de kerstvakantie is basisschool De Heiacker uitgebreid met een derde kleutergroep. En recent is ook op basisschool St. Jan Baptist een instroomgroep gestart. Daarnaast groeit de aanwas van nieuwe leerlingen op locatie Huysackers van bs. De Brembocht gestaag.

De instroomgroep is goed gestart rond het thema “Het kleurenmonster”. Vol enthousiasme zijn de nieuwe leerlingen met dit thema aan de slag gegaan.

Mocht u zelf ook nog graag uw kind(eren) aanmelden voor een van de scholen van Veldvest. Dit kan altijd. Door contact op te nemen met de directeur van de school kunt u een afspraak voor een intakegesprek maken.

Meer nieuws