Dinsdag 02 juni 2020

Onderwijs in Huysackers

De eerste leerlingen zijn ingeschreven. Leerkrachten zijn geworven. Er is ruimte op locatie ’t Look van Basisschool De Brembocht. Veldvest heeft er zin in. Kortom: onderwijs in Huysackers kan starten!


Locatie schoolgebouw
Via het Raadsnieuws van het Veldhovens Weekblad is bekend gemaakt dat de tijdelijke voorziening er eind augustus misschien niet zal staan. De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van deze tijdelijke voorziening. Zij heeft aan stichting Veldvest aangegeven dat de tijdelijke voorziening in Huysackers waarschijnlijk pas eind 2020 gereed zal zijn. 
Ondertussen lopen alle voorbereidingen vanuit Veldvest en Huysackers De Brembocht door. Dit betekent dat alle Huysackers-leerlingen na de zomervakantie onderwijs mogen volgen op locatie ’t Look van basisschool De Brembocht (tevens is dit ook de dichtstbijzijnde school in de omgeving). In dit gebouw zijn voldoende lokalen beschikbaar. Wanneer de tijdelijke voorziening wordt opgeleverd, zullen de leerlingen met het team van Huysackers verhuizen naar de wijk Huysackers.

Nieuwe collega’s Huysackers
Voor locatie Huysackers heeft er binnen stichting Veldvest een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor leerkrachten. Meerdere enthousiaste leerkrachten hebben aangegeven graag deel uit te willen maken van het team van de nieuw te starten school. Enkele leerkrachten zullen na de zomervakantie starten en de komende jaren zal het team verder worden uitgebreid. Binnenkort zullen de benoemde collega’s bekend gemaakt worden.

Indeling groepen schooljaar 2020-2021
Voor de zomervakantie worden alle ouders van de aangemelde leerlingen voor Huysackers geïnformeerd over de indeling van de groepen voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. De definitieve indeling is pas enkele weken voor de zomervakantie duidelijk, aangezien nieuwe aanmeldingen van leerlingen de indeling nog kan veranderen. Met elke ouder wordt persoonlijk contact opgenomen om hen te informeren over de groepsindeling en er is dan tevens de gelegenheid om eventuele vragen te stellen. Voor de zomervakantie worden de leerlingen uitgenodigd om kennis te maken: met elkaar, met de leerkracht en met het gebouw (klaslokaal); uiteraard wordt rekening gehouden met de COVID-19 maatregelen.  

Inschrijven en persoonlijke aanmeldingsgesprekken
De eerste leerlingen voor Huysackers zijn al ingeschreven. Wenst u een persoonlijk aanmeldingsgesprek of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Nikki de Jong (n.dejong@veldvest.nl) of Karen van Lieshout (k.vanlieshout@veldvest.nl). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen  via 040- 253 64 89. Tijdelijk vinden de gesprekken alleen telefonisch plaats in verband met het corona virus. Zij maken graag tijd voor u!
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.brembocht.nl of op www.scholenopdekaart.nl. 

Meer nieuws