Dinsdag 12 februari 2019

Journalisten Wereldnieuwskrant op De Berckacker

Op Basisschool De Berckacker hebben vier jongens uit groep 5 zich opgeworpen als journalisten van de Wereldnieuwskrant. Lars, Milan, Tim en Arthur noemen zichzelf best wel slim en werken in de groep Planmatig Verrijken onder leiding van juf Rietje. Hun krant komt net voor carnaval uit.


Lars, Milan, Tim en Arthur hebben interesse in wat er zich in wereld afspeelt. Alle vier doen ze onderzoek naar een eigen gekozen onderwerp vanuit interesse. Het zijn onderwerpen waar de kinderen nog niet zoveel van weten. Op 11 februari jl. verruilden zij hun onderzoekende rol in die van een journalist. De kinderen hebben de gevonden informatie verwerkt in een artikel. De onderwerpen zijn: Engels (Milan), kledingindustrie in relatie tot kinderarbeid (Tim), beeldbuis tv (Arthur) en robots (Lars). Als ze hun artikel klaar hebben, leveren ze dit in bij de redactie van de krant, in de persoon van juf Rietje. Wanneer alles gecontroleerd is, maken de kinderen de indeling van de wereldnieuwskrant en kan deze naar de ‘drukker’. De krant wordt verspreid onder alle leerlingen van groep 5.

Meer nieuws