Dinsdag 11 februari 2020

“Letterfeest” bij groep 3 van bs. De Rank

Afgelopen woensdag was het feest in groep 3!

Met een heus “Letterfeest” hebben de kinderen gevierd dat zij alle letters van het letterbord hebben geleerd. Dit is een heel speciale gelegenheid, je leert de letters immers maar één keer in je leven!


In tweetallen gingen de kinderen in de school op zoek naar kaartjes van de letterspeurtocht. Met bepaalde letters kon uiteindelijk een zin gepuzzeld worden. In de klas werd gewerkt aan een eigen letterpet, vergelijkbaar met de vertelpet van de opa van Kim uit onze boeken. De pet had een propeller en een klep, en was versierd met letters.


Aan het einde van de ochtend was er een officiële diploma-uitreiking waar ook papa’s en mama’s bij mochten zijn. Met de vertelpetten op werden de kinderen onder luid applaus verwelkomd. Meneer Martijn van Bibliotheek Veldhoven kwam de diploma’s uitreiken. Nu de kinderen alle letters kennen, kunnen ze verder met het lezen van boeken en tijdschriften. Veel leesplezier gewenst!

Meer nieuws