Dinsdag 06 februari 2018

Manifest 'Pleinspelen" - bs. De Berckacker

Op bs. De Berckacker wordt Burgerschap sinds enkele jaren vormgegeven aan de hand van de drie domeinen: participatie, identiteit en democratie.


Voordat de activiteiten binnen een van de bovengenoemde domeinen start, neemt de leerkracht de groep als uitgangspunt en wordt gekeken wat er nodig is in de komende periode voor de groep, de leerling en de leerkracht. Binnen de domeinen werken kinderen aan activiteiten die het beoogde doel ondersteunen. Leerkrachten krijgen binnen ieder thema ook gastlessen aangeboden.

 

Pleinspelen

Voor schooljaar 2017-2018 is gekozen om Pleinspelen te koppelen aan de domeinen ‘Democratie’ en ‘Identiteit’. De Berkacker wil samen met de kinderen, de leerlingenraad en leerkrachten helder krijgen hoe Pleinspelen er uit zou moeten zien. Ouders worden steeds tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken in dit proces.

 

Kernwaarden

In samenwerking met de kinderen en de leerkrachten is er een manifest Pleinspelen ontstaan. Brede School Veldhoven heeft de inhoud vorm gegeven in een figuur. De drie bladen aan de zijkanten, zijn de drie belangrijke pijlers, waar ieder spel aan moet voldoen. Zowel als een leerling alleen speelt, als wanneer de leerling samen speelt. De bloem in het midden zijn de 7 kernwaarden van het Judo. Op het moment dat een kind samen gaat spelen, komen deze waarden ook in het spel. Basisschool de Berckacker vindt het belangrijk dat de spellen die gespeeld worden hieraan voldoen en dat de leerlingen hier ook bewust mee bezig zijn. In de verschillende lessen binnen het thema ‘Democratie’ en  ‘Identiteit’, hebben deze kernwaarden dan ook centraal gestaan.

De Berckackerdag, later dit jaar, staat in het teken van Pleinspelen en gezonde voeding. Op deze dag zal er een zelf bedacht spel gespeeld worden en zal het schoolmanifest Pleinspelen officieel gehanteerd gaan worden.

 

Meer nieuws