Dinsdag 23 januari 2018

Nationale Voorleesdagen 2018

Op woensdag 24 januari 2018 starten de jaarlijks terugkerende Nationale Voorleesdagen. Het doel van deze voorleesdagen is het onder de aandacht brengen van het belang van voorlezen, met name aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen draagt immers positief bij aan de ontwikkeling van de taal- en leesvaardigheid van kinderen, bevordert de leesmotivatie en het plezier in lezen en stimuleert de sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en culturele ontwikkeling.


Diverse Veldvestscholen besteden aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, door extra voorlezen, of door een presentatie van het winnende prentenboek “Sttt! De tijger slaapt”, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup. Op sommige scholen gaan leerlingen van de bovenbouw voorlezen in de lagere groepen.

Ook in de Bibliotheek Veldhoven vinden diverse activiteiten plaats tijdens De Nationale Voorleesdagen 2018!

Meer nieuws