Dinsdag 17 april 2018

Nieuws van de Leerlingenraad St. Lucij

Woensdag 11 april 2018 is de leerlingenraad van basisschool Sinte Lucij weer bij elkaar geweest.


Onder het genot van een heerlijk kopje soep spraken Siem, Bram, Lou-Anne en Meeke met meester Gerard en meester Sander over een aantal onderwerpen die vanuit de groepsvergadering op de agenda gekomen waren. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • hygiëne toiletten:
  • conflicten bij de overblijf:
  • voetbalveld:
  • ballen:
  • speelmaterialen;
  • trefbal;
  • ‘afkoelplek’.

Afgesproken is dat een lid van de leerlingenraad in gesprek gaat met bijvoorbeeld een overblijfmoeder, de conciërge of de eigen leerkracht om af te stemmen hoe sommige besproken onderwerpen verbeterd kunnen worden.

Tot slot is buiten de nieuwe ballenvanger bewonderd.

Meer nieuws