Dinsdag 17 april 2018

Nieuws van de Leerlingenraad St. Lucij

Woensdag 11 april 2018 is de leerlingenraad van basisschool Sinte Lucij weer bij elkaar geweest.