Dinsdag 06 maart 2018

Tevredenheidspeiling

Binnen stichting Veldvest werken alle scholen samen om tot de beste kwaliteit van onderwijs te komen.


Net als twee jaar geleden wordt aan ouders de gelegenheid gegeven om de mate van tevredenheid over onze scholen aan ons kenbaar te maken. De oudertevredenheidspeiling levert voor de scholen interessante informatie op om mee te nemen in de schoolontwikkelingen. Ouders ontvangen in de week van 5 maart een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst "Oudertevredenheidspeiling". Dit kan via het ouderportal van ParnasSys.

Het invullen van de vragenlijst is geen verplichting maar stichting Veldvest stelt de medewerking van de ouders en hun mening zeer op prijs. Mocht u als ouder niet in de gelegenheid zijn om de peiling thuis in te vullen, dan kan dit op school gedaan worden. U kunt zich in dat geval melden bij de administratie.

Meer nieuws