Dinsdag 28 augustus 2018

Verkeersbrigadiers

De verkeersbrigadiers worden aangesteld om de verkeerssituatie voor en na schooltijd in goede banen te leiden en om zo zorg te dragen voor de veiligheid van alle leerlingen. We waarderen het enorm dat er ouders hun tijd beschikbaar stellen om te brigadieren. 


Wij vinden het erg belangrijk dat alle kinderen onze school veilig kunnen bereiken. De brigadiers zorgen er niet alleen voor dat hun eigen kind veilig op school komt, maar zij zijn er voor alle kinderen en doen dit op vrijwillige basis. Dit verdient respect van ons allemaal.

Meer nieuws