Dinsdag 29 januari 2019

Voorlezen maakt je leuker!

Op woensdag 23 januari jl. was burgemeester Joseph Vos van de gemeente Eersel op de Meester Gijbelsschool in Knegsel in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2019. De voorleesdagen duren nog tot en met 2 februari a.s. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.


De kinderen van de Meester Gijbelsschool verzamelden zich in de speelzaal, waar de burgemeester symbolisch de voorleesdagen opende door een lint door te knippen. Daarna had hij voor iedere klas een splinternieuw boek, waar hij ook nog uit voorlas. Het was te merken dat de burgemeester door het voorlezen aan zijn eigen kleinkinderen al behoorlijk geoefend was. De kinderen van alle groepen hebben ademloos zitten luisteren.

Meer nieuws