Dinsdag 14 januari 2020

Vuur maken op De Heiacker

De leerlingen uit groep 8 oriënteren zich in deze fase van het schooljaar op de vervolgstap richting het Voortgezet Onderwijs. Diverse scholen komen naar De Heiacker om voorlichting te geven over wat zij te bieden hebben. Het Helicon koos voor een bijzondere workshop: zij leerden de leerlingen vuur te maken!


De outdoor-docent die de voorlichting kwam geven, liet alle leerlingen vooraf een eed afleggen. Zij moesten beloven om nooit vuur te maken op plekken waar dat niet is toegestaan en om altijd veilig met vuur om te gaan. Daarna zijn ze met behulp van een firestick, een stukje pluis en papier aan de slag gegaan om vuur te maken. Bij bijna alle leerlingen is het uiteindelijk gelukt.

Meer nieuws