Dinsdag 11 september 2018

Week Tegen Pesten

Het begin van het schooljaar is het moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. Jaarlijks doen meer dan 1000 scholen in het primair- en voortgezet onderwijs mee.


De Week Tegen Pesten 2018 is van 17 t/m 21 september. Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee wordt de leerkracht bedoeld. Leerlingen moeten weten dat ze hun leerkrachten kunnen vertrouwen. Zodat ze hen weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten.

Leerkracht zijn betekent zoveel meer dan alleen het overdragen van kennis aan leerlingen. Naast rekenen, taal en geschiedenis leert de leerkracht leerlingen ook hoe je met elkaar omgaat. Welk gedrag wel en niet toelaatbaar is. En wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep én een burger in een samenleving. 

Daarom staat deze Week Tegen Pesten in het teken van het werken aan vertrouwen. Zodat leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om naar hun leerkracht toe te stappen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten.

Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten maken scholen aan het begin van het schooljaar een goede start in het werken aan een fijne en veilige school. Het voorkomen en aanpakken van pesten vraagt het hele jaar door aandacht en heeft het meeste kans van slagen als leerlingen, ouders en leerkrachten er bij betrokken zijn.

Meer nieuws